Hội thảo

Thông báo Hội thảo "Điều kiện kinh doanh – kinh nghiệm quốc tế và thách thức đối với Việt Nam"

02/04/2015 - 1366 lượt xem

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Hai Luật này được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá cao về nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

Một trong những nội dung quan trọng và rất được quan tâm trong quá trình triển khai thi hành 02 Luật nói trên là các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong nỗ lực đơn giản hóa điều kiện gia nhập thị trường, ban hành các điều kiện kinh doanh phù hợp với lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế, được sự hỗ trợ của dự án Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo Điều kiện kinh doanh – kinh nghiệm quốc tế và thách thức đối với Việt Nam.

Trân trọng kính mời./.

Tệp đính kèm:

- Giấy mời