Hội thảo

Hội thảo tham vấn “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”

19/05/2015 - 2624 lượt xem

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo tham vấn “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”

Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng, nguyên Phó Viện trưởng CIEM – Điều phối viên của Dự án DANIDA, cùng các chuyên gia kinh tế, đại diện các cơ quan liên quan và các cán bộ nghiên cứu của CIEM.

Ảnh: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh - Phó Viện trưởng CIEM chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cho biết, với sự tài trợ của Dự án BSPS – DANIDA của Đan Mạch, từ năm 2003 cho đến nay, CIEM phối hợp với một số cơ quan khác thực hiện Báo cáo đặc điểm kinh tế hộ nông thôn Việt Nam. Báo cáo được xây dựng dựa trên kết quả điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Cuộc điều tra này được thực hiện hai năm một lần và bắt đầu chính thức hơn, quy mô rộng hơn từ năm 2006 đến nay và tiến hành điều tra ở 12 tỉnh. Báo cáo Đặc điểm kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2014 được xây dựng gồm 10 chương đề cập đến các vấn đề: (i) Tình trạng nghèo đói, mức sống và an ninh lương thực, (ii) Lao động và thu nhập, (iii) Hoạt động phi nông nghiệp, (iv) Đất đai, (v) Trồng trọt và thương mại hóa, (vi) Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, (vii) Khai thác tài nguyên chung, (viii) Rủi ro và các biện pháp thích ứng rủi ro, (ix) Di cư và (x) Vốn xã hội.

Ảnh: PGS. TS. Vũ Thị Minh phát biểu tại Hội thảo

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo, có nhiều ý kiến thảo luận được đưa ra tại Hội thảo. Theo PGS, TS. Vũ Thị Minh -  Trưởng khoa, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên – Trường Đại học Kinh tế quốc dân đánh giá đây là một báo cáo có nhiều điểm mới, phản ánh được thực trạng bức tranh đặc điểm kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam trong hai năm qua. Các vấn đề về kinh tế hộ gia đình nông thôn được mô tả khá chi tiết, cụ thể thông qua các bảng số liệu trong báo cáo. Đồng thời bà Minh khuyến cáo nhóm nghiên cứu nên xem xét lại một số số liệu cụ thể khi đưa và báo cáo, thống nhất về cách trình bày báo cáo, v.v..

Hầu hết các ý kiến thảo luận khác cũng đồng tình với quan điểm của bà Minh. Bên cạnh đó các chuyên gia cũng khuyến cáo trong báo cáo nên đánh giá tác động của chính sách pháp luật, chính sách đất đai ảnh hưởng nhiều đến các hộ gia đình nông thôn như thế nào? v.v…

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh khẳng định đây là một báo cáo chứa đựng nhiều thông tin, do đó trong báo cáo nên có sự phân tích chéo và nhất quán các tiêu chí, so sánh với năm 2012 để thấy được sự thay đổi, bổ sung thêm phần giải thích kết quả, có kết luận chung và ngụ ý chính sách, v.v.. để báo cáo hoàn thiện hơn./.

Tài liệu Hội thảo tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu , CIEM.

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu , CIEM.