Hội thảo

Hội thảo "Thực trạng thực hiện tăng trưởng xanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

02/11/2015 - 2300 lượt xem

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các Sở, ban, ngành của Hà Nội, đại diện một số doanh nghiệp và các cán bộ nghiên cứu của CIEM.

Ảnh: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cho biết mục đích của Hội thảo nhằm (i)Trình bày tổng quan về khu vực doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, (ii) Hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 và (iii) Giới thiệu cách thức xây dựng bộ chỉ số tăng trưởng xanh ở cấp độ doanh nghiệp: trường hợp ở thành phố Hà Nội.

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan về khu vực doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhìn chung cao hơn cả nước, trong đó dịch vụ là khu vực đóng góp nhiều nhất. Cơ cấu giá trị sản xuất nội bộ ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào ngành sản xuất chế biến chế tạo. Năng suất lao động của ngành công nghiệp tăng dần qua các năm, tuy nhiên chưa có nhiều thay đổi lớn, v.v..

Ảnh: Ông Đào Hồng Thái – Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Công thương Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo

Đề cập đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, ông Đào Hồng Thái – Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Công thương Hà Nội cho biết mục tiêu của chương trình là giảm một phần mức đầu tư phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Theo đó, về kết quả kiểm toán năng lượng, đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 129 cơ sở công nghiệp, với 595 giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm trên 3.500 TOE. Đồng thời xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho 9 cơ sở công nghiệp và 7 tòa nhà trên địa bàn thành phố v.v..

Ảnh: Ths. Hồ Công Hòa – Ban Chính sách Dịch vụ công giới thiệu cách thức xây dựng bộ chỉ số tăng trưởng xanh tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, Ths. Hồ Công Hòa – Ban Chính sách Dịch vụ công giới thiệu cách thức xây dựng bộ chỉ số tăng trưởng xanh ở cấp độ doanh nghiệp: trường hợp ở thành phố Hà Nội.Theo đó, bộ tiêu chí gồm 30 tiêu chí chia làm 4 nhóm. Nhóm 1: Tiêu chí đánh giá nhận thức và hành động của doanh nghiệp về tăng trưởng xanh (gồm 11 tiêu chí phụ). Nhóm 2: Tiêu chí đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo hướng xanh (gồm 9 tiêu chí phụ). Nhóm 3: Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp về tiêu dùng năng lượng hiệu quả (gồm 7 tiêu chí phụ) và nhóm 4: Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp về chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh (gồm 3 tiêu chí phụ). Theo ông Hòa, xây dựng bộ chỉ số này nhằm giúp nhà quản lý theo dõi, đánh giá doanh nghiệp; thông tin cho cộng đồng và người tiêu dùng một cách công bằng, công khai, minh bạch và giúp doanh nghiệp tự chuyển đổi theo hướng xanh.

Ảnh: PGS. TS. Lê Thu Hoa – Trưởng khoa Môi trường và Đô thị, trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Hội thảo

Chia sẻ tại Hội thảo, PGS. TS. Lê Thu Hoa – Trưởng khoa Môi trường và Đô thị, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng cần thiết xây dựng bộ chỉ số về tăng trưởng xanh để giúp doanh nghiệp xác định được vị trí của mình trong tiến trình tăng trưởng xanh, từ đó giúp doanh nghiệp có những điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời cung cấp thông tin giúp cơ quan quản lý có cơ chế chính sách phù hợp, vừa là hỗ trợ, vừa là bắt buộc các doanh nghiệp tuân thủ và thực hiện các định hướng hướng tới tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, bà Hoa cũng khuyến cáo khi xây dựng bộ tiêu chí này nên chú trọng cho đánh giá kết quả đầu ra; một số chỉ tiêu nên gộp lại để dễ đánh giá và đưa ra những mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn.

Tham gia thảo luận tại Hội thảo, một số đại biểu tham dự đánh giá cao cách tiếp cận của Đề tài và  bộ chỉ số về tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó trong phạm vi Đề tài cần làm rõ hơn về bản chất tăng trưởng xanh, các biện pháp tập trung phát triển xanh cho doanh nghiệp công nghiệp và bổ sung tiêu chí xử lý chất thải v.v..

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh  ghi nhận những ý kiến thảo luận, góp ý từ các đại biểu tham dự với tinh thần cầu thị và bà cho biết sẽ mở ra những hội thảo tiếp theo về các kết quả phân tích khác để hoàn thiện Đề tài.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin – Tư liệu, CIEM

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu, CIEM