Hội thảo

Hội thảo tham vấn hoàn thiện báo cáo “Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”

03/12/2015 - 2203 lượt xem

Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại biểu đến từ các Bộ, ban ngành liên quan, các chuyên gia và một số cơ quan nghiên cứu, trường đại học.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì Hội thảo 

Ảnh 2: Ông Lưu Đức Khải - Trưởng ban Chính sách phát triển nông thôn (CIEM) thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày nội dung chính của báo cáo 

Tại Hội thảo, ông Lưu Đức Khải - Trưởng ban Chính sách phát triển nông thôn (CIEM) cho biết mục tiêu của Báo cáo là đề xuất giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam. Nội dung chính của báo cáo gồm: (1) Biến đổi khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu; (2) Biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; (3) Tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa; (4) Tác động của biến đổi khí hậu tới thu nhập của hộ nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long và (5) Kết luận và khuyến nghị giải pháp.

Ảnh 3: GS.TSKH. Trương Quang Học – Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội)  nhận xét Báo cáo

GS.TSKH. Trương Quang Học – Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá đây là một bản báo cáo khá chi tiết và có bộ số liệu tương đối phong phú. Tuy nhiên theo ông Học, Nhóm nghiên cứu nên bổ sung phân tích bối cảnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong những năm gần đây, đặc biệt là về tình hình biến đổi khí hậu và đưa ra những nhóm giải pháp cụ thể hơn mang tính định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ảnh 4: TS. Lê Anh Vũ - Phó Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận xét Báo cáo

TS. Lê Anh Vũ - Phó Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) ghi nhận Báo cáo chứa đựng nhiều thông tin. Báo cáo đã đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, qua đó đưa ra được những thách thức trong phát triển nông nghiệp của vùng. Tuy nhiên, ông Vũ mong muốn Nhóm nghiên cứu làm rõ thêm quan niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nội dung tái cơ cấu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ảnh 5: TS. Hoàng Mạnh Hùng- Trưởng bộ môn Kinh tế nông nghiệp, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên (Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội) nhận xét Báo cáo

TS. Hoàng Mạnh Hùng- Trưởng bộ môn Kinh tế nông nghiệp, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên (Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội) đồng tình với những kết quả nghiên cứu của Báo cáo và cho rằng Báo cáo đã phản ánh rõ những diến biến cũng như tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. Ông Hùng cũng gợi ý Nhóm nghiên cứu nên bổ sung ba vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất đai.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi, đóng góp vào phần khuyến nghị chính sách của Báo cáo nhằm giúp nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ảnh 6: Toàn cảnh Hội thảo 

Phát biểu kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị Nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu tối đa những ý kiến để hoàn thiện Báo cáo./.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

hoặc liên hệ  ĐT: 84-4-37338930   Email: tttl@mpi.gov.vn

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)