Hội thảo

Hội thảo khoa học “Vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển”

29/01/2016 - 2097 lượt xem

Hội thảo do Viện trưởng Nguyễn Đình Cung chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại biểu đến từ các Bộ, ban ngành liên quan, các chuyên gia kinh tế và các cán bộ CIEM.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM cho biết trong thời gian tới, theo định hướng nâng cấp thị trường nền kinh tế, việc thay đổi vai trò của nhà nước là việc hết sức cần thiết và quan trọng. Do đó, nghiên cứu “Vai trò của Nhà nước trong đầu tư quốc gia” tập trung làm rõ vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển, xác định rõ hơn mức độ, phạm vi và phương thức thực hiện đầu tư của Nhà nước.  

Ảnh 2: TS. Nguyễn Thị Luyến – Phó Trưởng ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp trình bày báo cáo

TS. Nguyễn Thị Luyến – Phó Trưởng ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp (CIEM) thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo Nhà nước với vai trò nhà đầu tư vào doanh nghiệp. TS. Luyến cho biết mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp bằng chứng đổi mới vai trò của Nhà nước với tư cách là nhà đầu tư tại doanh nghiệp, xây dựng thể chế cần thiết để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và tạo đồng thuận về những ưu tiên đổi mới để đảm bảo nhà nước thực hiện vai trò đầu tư hiệu quả. Theo kết quả ban đầu của nghiên cứu, tái cơ cấu và đa dạng hoá sở hữu doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện mạnh mẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác những mức độ còn hạn chế. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động với 5 chỉ tiêu đã được ban hành nhưng chưa đầy đủ, so với kinh nghiệm quốc tế vẫn còn nhiều vấn đề như: chưa tính đến chi phí cơ hội, không tính đến lợi nhuận bình quân; các chỉ tiêu còn áp dụng chung cho mọi doanh nghiệp và các chỉ tiêu chưa đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư nhà nước, v.v… Do đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như xác định rõ chỉ tiêu hoạt động của từng doanh nghiệp tuỳ theo mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, thiết lập hệ thống giám sát hiệu quả và đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt trong cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích; v.v…

Ảnh 3: TS. Đinh Trọng Thắng – Trưởng ban Chính sách đầu tư trình bày báo cáo

Về nhà nước với vai trò chủ đầu tư: khung đánh giá từ góc độ thể chế, TS. Đinh Trọng Thắng – Trưởng ban Chính sách đầu tư (CIEM) cho biết Nhà nước Việt Nam là một nhà đầu tư lớn nhất khu vực châu Á, quy mô đầu tư công từ ngân sách Nhà nước liên tục đứng đầu khu vực. Tuy nhiên, so với thông lệ quốc tế, thể chế quản lý đầu tư công của Việt Nam còn rất nhiều khoảng trống cần bù đắp, đặc biệt là ở hai giai đoạn sau của quản lý đầu tư công, đó là lựa chọn dự án và thực hiện dự án. Trong đó, khâu yếu nhất là thẩm định dự án. Do đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đầu tư công như: Nâng cao vai trò Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong việc phân bổ ngân sách; duy trì quy mô đầu tư công ở mức 10%; tạo dựng cơ chế cạnh tranh giữa các đề xuất dự án đầu tư để được cấp vốn; cần bổ sung các tiêu chí khác để thực hiện được các chỉ đạo chính trị vào trong phân tích thẩm định dự án và tăng cường việc đánh giá và kiểu toán sau khi dự án hoàn thành; v.v…

Tạo phiên thảo luận, nghiên cứu “Vai trò của Nhà nước trong đầu tư quốc gia” được các chuyên gia, đại biểu đánh giá là chứa đựng nhiều thông tin, phân tích sắc sảo. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn về vai trò của Nhà nước trong phần lý luận. Và phần so sánh quốc tế nên bổ sung thêm so sánh theo chuỗi thời gian cắt dọc để có thể phản ánh sự thay đổi vai trò Nhà nước rõ hơn.

Ảnh 4: Toàn cảnh Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cảm ơn các diễn giả đã trình báo cáo và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. TS. Cung cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu xem xét và tiếp thu những ý kiến để hoàn thiện báo cáo./.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

hoặc liên hệ  ĐT: 84-4-37338930   Email: tttl@mpi.gov.vn

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)