Hội nghị hội thảo

Buổi sinh hoạt khoa học: "Công nghiệp hóa và phát triển bao trùm tại vùng ngoại ô Chennai Ấn Độ: Nghiên cứu về FDI, xung đột sử dụng đất và thay đổi xã hội”

28/04/2016 - 1652 lượt xem

Ảnh 1: TS. Nguyễn Mạnh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện, Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) phát biểu khai mạc Buổi sinh hoạt khoa học

Buổi sinh hoạt khoa học do TS. Nguyễn Mạnh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện, Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) chủ trì. Tham dự Hội thảo có các nghiên cứu sinh, các cán bộ nghiên cứu và thanh niên của Viện.

Ảnh 2: TS. Sebastian Homm chia sẻ kinh nghiệm tại Buổi sinh hoạt khoa học

Tại buổi sinh hoạt, TS. Sebastian Homm trình bày về chủ đề “Công nghiệp hóa và phát triển bao trùm tại vùng ngoại ô Chennai Ấn Độ: Nghiên cứu về FDI, xung đột sử dụng đất và thay đổi xã hội”. Theo đó, bài trình bày tập trung vào sự phát triển bao trùm để tìm hiểu những cơ hội và thách thức mà xã hội ở vùng ven đô thị của thành phố Chennai, Ấn Độ đang phải đối mặt. Sự thay đổi về kinh tế - xã hội do quá trình công nghiệp hóa đang ảnh hưởng đến nhiều người dân và khó khăn trong sinh kế do giá đất tăng lên, đất nông nghiệp bị bỏ hoang và việc làm mới chỉ là cơ hội của những người có nền tảng giáo dục tốt. Dựa trên kết quả định lượng và định tính từ luận án của mình, TS. Homm cho biết việc gia tăng FDI và công nghiệp hóa nhanh chóng dẫn đến các vấn đề như: sản xuất nông nghiệp giảm xuống trong khi giá đất tăng lên nhanh chóng dẫn đến hiện tượng đầu cơ đất đai, có những cơ hội về thu nhập mới nhưng phụ thuộc nhiều vào độ tuổi, trình độ học vấn và sự di chuyển lao động, chi phí cho giáo dục đại học cao nên chỉ những gia đình có điều kiện kinh tế mới có khả năng chi trả.

Bên cạnh đó, TS. Homm còn chia sẻ về thuận lợi và những khó khăn cần phải vượt qua trong quá trình làm một luận án nghiên cứu bậc TS. của trường đại học của Đức.

Trong phiên thảo luận, TS. Homm cùng các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh của Viện đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng khung phân tích, phạm vi nghiên cứu, phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích dữ liệu, cũng như những vấn đề xoay quanh các kết quả nghiên cứu./.

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).