Hội nghị hội thảo

Hội thảo "Đối thoại chính sách: Những khó khăn và thách thức trong thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước”

30/05/2016 - 2634 lượt xem

Buổi Đối thoại do ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ, ban ngành trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các chuyên gia kinh tế cùng nhiều cơ quan thông tấn, báo chí.

Ảnh 1: Ban chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Đình Cung cho biết để cải thiện quản trị doanh nghiệp, Nhà nước cần có cơ quan chuyên trách độc lập thực hiện quyền sở hữu tách khỏi chức năng quản lý Nhà nước. Mặc dù việc thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước là việc đã được bàn trong nhiều năm ở nhiều cấp, nhưng từ thực tiễn đến hoạch định chính sách ở Việt Nam thì phải mất đến vài chục năm.

Ảnh 2: Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại buổi Hội thảo, ông Phạm Đức Trung – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp (CIEM) trình bày Báo cáo về Dự thảo Nghị định về tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu đối với DNNN và phần vốn nhà nước tại doanh: (1) Lý do và sự cần thiết của việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước; (2) Những nội dung chủ yếu của dự thảo quy định về cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu và (3) Những khó khăn trong thể chế hoá chủ trương thành lập cơ quan chuyên trách làm cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Ảnh 3: Ông Phạm Đức Trung – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp (CIEM) trình bày Báo cáo

Theo ông Trung, Nhà nước đang đầu tư một khối lượng rất lớn vốn và tài sản sở hữu toàn dân vào sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay hiệu quả sử dụng các nguồn lực này chưa đạt mục tiêu mong muốn và một trong những nguyên nhân nằm ở những yếu kém, sơ hở trong thể chế quản lý - giám sát của Nhà nước nói chung, bộ máy thực hiện quyền sở hữu nhà nước nói riêng. Thực tế đó đặt ra yêu cầu bộ máy thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước phải chuyên trách, chuyên nghiệp và độc lập với bộ máy quản lý hành chính như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định.  Đây là một trong những căn cứ quan trọng để soạn thảo và ban hành Nghị định này.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Đình Cung cho biết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước là đòn bảy để phát triển tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng quốc gia. Chỉ cần tăng được 1% hệ số ROA (tỷ số thu nhập ròng/ tổng tài sản) thì Việt Nam sẽ có thêm 2,6 tỷ USD, tương đương 1 điểm % GDP. Điều này có nghĩa là nếu cải thiện được 1% ROA của khối doanh nghiệp nhà nước, chúng ta có thể đạt tăng trưởng tới 7,8%/ năm.

Ảnh 4: TS. Đặng Đức Đạm phát biểu tại Hội thảo

Ảnh 5: PGS. TS. Lê Xuân Bá - Nguyên Viện trưởng CIEM phát biểu

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tham dự đánh giá cao Báo cáo về Dự thảo Nghị định. Các đại biểu đồng tình với ý kiến cần phải thay đổi mô hình đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, cần làm rõ mối quan hệ giữa cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu với các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng đại diện chủ sở hữu như Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Ảnh 6: Ông Đặng Huy Đông - Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu bế mạc Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cảm ơn sự có mặt của các đại biểu tham dự và ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các đại biểu. Ông Đông cũng hy vọng các cơ quan, doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp bởi chủ trương này, đặc biệt là các DNNN, sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ những khó khăn nhằm thực hiện chủ trương quan trọng này của Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Ảnh 7: Toàn cảnh Hội thảo

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM) Email: tttl@mpi.gov.vn

ĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).