Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam”

24/08/2016 - 2042 lượt xem

Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Soạn thảo Nghị định và hơn 150 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các chuyên gia kinh tế trong nước và nước ngoài, cùng đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông đến đưa tin.

Diễn giả chính của Hội thảo là ông Dag Detter và ông William P. Mako – các chuyên gia cố vấn của WB.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh đến mục tiêu thành lập cơ quan chuyên trách là để tách bạch chức năng chủ sở hữu với các chức năng khác của nhà nước trong quản lý kinh tế nhằm thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Sau khi Dự thảo nghị định được công bố, CIEM đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp và nhận thấy rằng cần có thêm kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này.

TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng khi thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu nhà nước cũng sẽ có những điểm “được” và “mất” trong mô hình mới. Theo đó, về mối quan hệ trực tiếp, quan hệ doanh nghiệp với bộ máy Nhà nước có thẩm quyền phân bổ nguồn lực quốc gia, sự hỗ trợ có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. 

Ảnh 2: Ông Dag Detter – Chuyên gia cố vấn của WB chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Chuyên gia Dag Detter nhấn mạnh yêu cầu khoanh định rõ những tài sản mang tính thương mại của nhà nước. Theo đó, về mô hình và cách thức hoạt động, khối tài sản thương mại của nhà nước cần được quản lý bằng chuyên môn, chuyên trách và chuyên nghiệp, tuân thủ các quy luật kinh tế thị trường đúng như khu vực tư nhân. Bước thực hiện đầu tiên là phải có hệ thống dữ liệu tích hợp toàn bộ tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh ở các ngành, lĩnh vực, trên cơ sở giá thị trường và được kiểm toán độc lập. Đồng thời, xây dựng bản cân đối để hình thành mẫu cơ bản cho báo cáo kiểm toán lần đầu và báo cáo năm; xây dựng kế hoạch kinh doanh toàn diện; v.v…

Ảnh 3: Ông William P. Mako - Chuyên gia cố vấn của WB phát biểu tại Hội thảo

Chuyên gia William P. Mako cho rằng, DNNN đang trói chân nền kinh tế, làm chậm tốc độ tăng trưởng. Cơ chế quản trị còn manh mún, mỗi bộ ngành phụ trách một vài DNNN. Vì vậy, việc xây dựng và vận hành mô hình cơ quan chuyên trách sẽ là bước đột phá lớn, nhưng cũng là mục tiêu đầy tham vọng. Góp ý cụ thể cho mô hình này, chuyên gia William P. Mako đề nghị nên tổ chức thành các nhóm chuyên gia thay vì  tổ chức thành các phòng, ban theo kiểu hành chính.

Ảnh 4: Ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết cơ quan chuyên trách sẽ không trực tiếp điều hành hoạt động của từng doanh nghiệp, mà quản lý bằng cơ chế ràng buộc trách nhiệm thực hiện mục tiêu, kế hoạch. Nhân sự của cơ quan chuyên trách thực hiện theo quy chế thị trường về tiền lương, chế độ đãi ngộ và phải có trách nhiệm giải trình, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch ở mức cao. 

Ảnh 5: Toàn cảnh Hội thảo

Bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế, đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và sẽ tiếp thu tối đa để hoàn thiện Dự thảo./. 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

hoặc liên hệ qua:  Email: tttl@mpi.gov.vn

ĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).