Hội thảo

Hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển”

19/09/2016 - 2989 lượt xem

Ngày 16/09/2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia kinh tế và các cán bộ CIEM.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh mục tiêu “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” gặp không ít thách thức trong giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện mục tiêu nói trên, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, gắn với huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước. Theo định hướng này, Đề án “Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển” chính là một trong ba Đề án quan trọng mà MPI giao CIEM chủ trì soạn thảo trong năm 2016.

Ảnh 2: ThS. Nguyễn Anh Dương – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Kinh tế vĩ mô trình bày báo cáo

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Anh Dương – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Kinh tế vĩ mô trình bày những điểm chính của Dự thảo Đề án. Theo đó, mục tiêu chính của Đề án là đánh giá thực trạng huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đề xuất những giải pháp (cơ chế, chính sách) nhằm đẩy mạnh khả năng huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam cho giai đoạn sắp tới. Đề án gồm 3 phần chính: (I) Đánh giá kết quả huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; (II) Quan điểm, định hướng và giải pháp tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển trong thời gian tới và (III) Tổ chức thực hiện.

Ảnh 3: Chuyên gia kinh tế TS. Lê Đăng Doanh phát biểu tại Hội thảo

Ảnh 4: Chuyên gia kinh tế TS. Lưu Bích Hồ phát biểu tại Hội thảo

Ảnh 5: Chuyên gia kinh tế TS. Phạm Chi Lan phát biểu tại Hội thảo

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá Dự thảo Đề án đã phân tích khá chi tiết thực trạng huy động nguồn lực cho phát triển đầu tư và đưa ra những con số thống kê cụ thể. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nhóm nghiên cứu phân loại rõ hơn các loại nguồn lực như nguồn lực hữu hình/vô hình, nguồn lực vật chất/phi vật chất, và có gắng làm rõ quy mô nguồn lực ở khu vực kinh tế chính thức/phi chính thức. Bên cạnh đó, Dự thảo Đề án cần cân nhắc bổ sung thêm thực trạng chảy vốn/ “chảy máu chất xám” ra nước ngoài hiện nay ở Việt Nam.

Ảnh 6: Toàn cảnh Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cảm ơn phần trình bày của ThS. Nguyễn Anh Dương và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. TS. Cung yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến và bổ sung hoàn thiện Dự thảo để kịp thời báo cáo MPI trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

hoặc liên hệ qua:  Email: tttl@mpi.gov.vn

ĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).