Hội nghị hội thảo

Hội thảo khoa học “Lồng ghép các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

01/11/2016 - 1954 lượt xem

Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có ông Michael Krakowski – Cố vấn trưởng Dự án GIZ, đại diện đến từ các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia kinh tế và một số cơ quan báo chí đến đưa tin.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, Viện trưởng Nguyễn Đình Cung cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Do đó, lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là việc rất cần thiết nhằm giúp Việt Nam đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo TS. Cung, trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã chủ động tham gia, ủng hộ các sáng kiến và nội dung tăng trưởng xanh trên các diễn đàn khu vực, cũng như trên toàn cầu,v.v… Tuy nhiên, việc lồng ghép các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố vẫn chưa đạt được kết quả cao.

Ảnh 2: ThS. Trần Trung Hiếu – Phó trưởng ban Thể chế kinh tế trình bày báo cáo

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Trần Trung Hiếu – Phó trưởng ban Thể chế kinh tế cho biết mục tiêu của báo cáo là hướng đến việc bảo đảm các Chiến lược 10 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm cấp tỉnh giai đoạn sau năm 2020 là những Chiến lược / Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Xanh. Báo cáo đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng lồng ghép các mục tiêu Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam vào Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội cấp tỉnh giai đoạn 2011-2020. Từ đó, đề xuất các phương án và giải pháp lồng ghép các mục tiêu.

Ảnh 3: ThS. Lê Minh Ngọc – Nghiên cứu viên ban Thể chế kinh tế trình bày báo cáo

Cũng tại Hội thảo, ThS. Lê Minh Ngọc – Nghiên cứu viên ban Thể chế kinh tế trình bày thực trạng thực hiện xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh. Đồng thời phân tích những thuân lợi và khó khăn trong việc lồng ghép các chỉ tiêu lối sống xanh vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu tham dự Hội thảo đều đồng tình với phương pháp tiếp cận của báo cáo và đánh giá báo cáo chứa đựng nhiều thông tin và có số liệu cụ thể. Các đại biểu cho rằng các tỉnh, thành phố cần nghiên cứu, đánh giá thực trạng môi trường, mức độ ô nhiễm, nhất là phát thải khí nhà kính để cải thiện tình hình; xây dựng thói quen sinh hoạt và xử lý rác thải triệt để xây dựng lộ trình thực hiện sản xuất xanh và lối sống phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh. Đồng thời, có phương án phù hợp, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường. Đặc biệt, nên triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về tăng trưởng xanh ở chính quyền cấp tỉnh.

Ảnh 4: Toàn cảnh Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cảm ơn phàn trình bày của nhóm nghiên cứu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. TS. Cung yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện báo cáo./.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vnĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).