Hội thảo

Hội thảo Công bố báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015”

10/11/2016 - 1801 lượt xem

Hội thảo do Phó Viện trưởng Phan Đức Hiếu chủ trì, với sự tham gia của GS. Finn Tarp, Giám đốc UNU – WIDER,  TS. Đào Quang Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội, nhóm nghiên cứu, cùng đông đảo đại biểu là các chuyên gia nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và báo chí đến đưa tin.

Ảnh: Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Khai mạc Hội thảo, Phó Viện trưởng Phan Đức Hiếu cho biết  mục tiêu của Hội thảo nhằm công bố nội dung chi tiết, cách thức của của cuộc điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015; qua đó cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cái nhìn tổng quan về một số kết quả chính từ cuộc điều tra năm 2015, trong đó có so sánh với kết quả điều tra năm 2013 và các vòng điều tra trước đó.

Ảnh: GS. Finn Tarp - Giám đốc UNU – WIDER trình bày tại Hội thảo

Tại Hội thảo, GS. Finn Tarp cùng nhóm nghiên cứu giới thiệu về cuộc điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 và một số kết quả rút ra từ cuộc điều tra này. Theo đó, nhóm nghiên cứu tập trung trình bày kết quả khảo sát được đề cập đến trong báo cáo, như: tăng trưởng và động lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa;  tỷ lệ rút khỏi thị trường của doanh nghiệp; tình trạng doanh nghiệp tồn tại dưới dạng chính thức và phi chính thức; đầu tư và tiếp cận tín dụng; vấn đề sản xuất, áp dụng công nghệ mới và năng suất lao động của doanh nghiệp,… từ đó phân tích hàm ý và đưa ra gợi ý chính sách.

Kết quả điều tra 2.628 doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó DN có quy mô siêu nhỏ là 72%; quy mô nhỏ là 22% và quy mô vừa là 6% mẫu điều tra) cho thấy sự cải thiện rõ rệt ở một số khía cạnh quan trọng trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Tuy vậy, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chưa hoạt động mạnh tại các thị trường nước ngoài, điều này thể hiện qua giá trị xuất khẩu thấp, ít các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu kết thúc hội thảo, Phó Viện trưởng Phan Đức Hiếu cho rằng báo cáo này có ý nghĩa hai chiều đối với cả Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam, thông qua các số liệu đã thể hiện được về bối cảnh hiện nay, về hoạt động cũng như những cơ hội và khó khăn mà các doanh nghiệp này phải đối mặt./.

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu, CIEM

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin – Tư liệu, CIEM.