Hội nghị hội thảo

Hội thảo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam”

14/01/2017 - 1704 lượt xem

Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện các Tổ chức quốc tế (UNDP, ILO, UN Women), các Viện Nghiên cứu chính sách về bình đẳng giới và đại diện các Hiệp hội doanh nhân nữ Hà Nội và Việt Nam cùng một số cơ quan báo chí đến đưa tin.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Đình Cung cho rằng thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ là nội dung quan trọng trong việc xây dựng hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch hành động trong quá trình đánh giá tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam. Do đó, Chính phủ Việt Nam cần ưu tiên quan tâm đến khía cạnh về giới.

Ảnh 2: Ông Raymond Mallon – Cố vấn cao cấp Dự án RCV chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Raymond Mallon – Cố vấn cao cấp Dự án RCV cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo doanh nghiệp và những doanh nghiệp này thường có mức lợi nhuận lớn hơn, có thể đổi mới tốt hơn. Theo kinh nghiệm quốc tế, trao quyền kinh tế cho phụ nữ sẽ giúp mang lại nhiều kết quả công bằng hơn, cải thiện năng suất và tăng trưởng GDP. Ông Raymond Mallon cho rằng nếu Việt Nam trao quyền kinh tế cho phụ nữ thì GDP năm 2025 có thể tăng thêm 10%.

Ảnh 3: Đại diện Sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam (DFAT) trình bày tham luận tại Hội thảo

Trong phần trình bày “Chiến lược bình đẳng giới của Ôxtrâylia tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020”, đại diện Sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam (DFAT) cam kết hỗ trợ Việt Nam 10 thay đổi về bình đẳng giới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 4 nội dung sau: xoá bỏ những rào cản về giới đối với việc tham gia vào nền kinh tế; tăng cường tỷ trọng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; có nhiều phụ nữ an toàn hơn về mặt kinh tế và tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo.

Ảnh 4: TS. Shoho Ishikawa – Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) trình bày tham luận tại Hội thảo

Theo TS. Shoho Ishikawa – Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Việt Nam đã ban hành Luật quốc gia về bình đẳng giới, Luật Lao động tăng quyền của phụ nữ trong việc làm, v.v... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khoảng cách nhất định giữa phụ nữ và nam giới tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu bình đẳng giới, Chính phủ Việt Nam nên có những chính sách tạo thuận lợi và thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ nhiều hơn nữa. Theo đó, cần lồng ghép những yếu tố giới trong quá trình xây dựng chính sách, nhằm tạo cơ hội và việc làm tốt hơn cho phụ nữ, đặc biệt trong khu vực dịch vụ và sản xuất - xuất khẩu.

Ảnh 5: TS. Nguyễn Thị Lan Hương – Chuyên gia tư vấn về giới trình bày tham luận tại Hội thảo

Trong bài nghiên cứu các tác động của việc cải thiện môi trường kinh doanh đối với phụ nữ, TS. Nguyễn Thị Lan Hương – Chuyên gia tư vấn về giới thay mặt nhóm nghiên cứu chỉ ra rất nhiều điểm bất bình đẳng. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ thấp hơn nam; vấn đề về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của nữ còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, doanh nghiệp nữ đang bị kiểm tra và chịu những mức chi phí không chính thức cao hơn nhiều so với doanh nghiệp nam.

Ảnh 6: TS. Trần Thị Minh Thi – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu gia đình và giới (IFGS) trình bày tham luận tại Hội thảo

Ảnh 7: Bà Hà Thị Thu Thanh – Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội (HNEW) trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia đều cho rằng phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế, song phụ nữ vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi do những tư tưởng về bất bình đẳng mang lại. Do đó, Nhà nước cần đưa ra những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nữ. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới xây dựng khuôn khổ pháp luật kinh doanh bình đẳng giới, giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, đảm bảo tiếp cận nguồn lực dễ dàng hơn cho doanh nghiệp.

Ảnh 8: Bà Mai Thị Diệu Huyền – Trưởng phòng Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam thuộc VCCI (VWEC) trình bày tham luận tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cảm ơn phần trình bày nhiều thông tin của các diễn giả. Viện trưởng Cung cho biết với vai trò là đầu mối thực hiện Dự án thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, CIEM sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện bình đẳng giới và tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh./.

Ảnh 9: Toàn cảnh Hội thảo

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                                  ĐT: 043.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).