Ngoài nước

Khảo sát tại Trung Quốc về “Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)" (từ ngày 31/11 - 09/12/2006)

19/03/2006 - 5294 lượt xem

Từ chuyến đi thực địa này, đoàn khảo sát đã rút ra những ghi nhận về một số nội dung: Quá trình đàm phán để gia nhập WTO; Những tác động đối với nền kinh tế sau 5 năm là thành viên của WTO; những điều chỉnh và biện pháp chính sách ứng phó với việc gia nhập WTO; một số vấn đề liên quan sau khi Trung quốc gia nhập WTO.

Tệp đính kèm:
China_5_year_after_WTO_accession1.doc