Điều tra khảo sát

Báo cáo nghiên cứu "Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách"

18/02/2013 - 12733 lượt xem

Báo cáo nghiên cứu cũng được thiết kế với hai phần tương ứng: phần I tìm hiểu một cách tòan diện về khái niệm DNXH trên thế giới và Việt Nam; phần II phân tích thực trạng, bối cảnh tổng thể để đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm phát triển DNXH ở Việt Nam.

Tệp đính kèm:

DNXH-final.pdf