Tạp chí Quản lý kinh tế

SỐ 57(THÁNG 11+12/2013)

30/12/2013 - 8177 lượt xem

TIÊU ĐIỂM

* NGUYỄN ĐÌNH CUNG

35 năm cùng đất nước đi lên

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

* NGUYỄN THẾ CHINH, VŨ THỊ MINH

Giải pháp để giá đất do Nhà nước quy định phù hợp với giá thị trường ở Việt Nam

* PHẠM XUÂN THU, TRẦN THỊ ANH VŨ

Nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiêu chí xác định nguồn nhân lực chất lượng cao

* NGUYỄN VĂN CÔNG, NGUYỄN VIỆT HƯNG

Hội tụ tăng trưởng năng suất cấp tỉnh tại Việt Nam

* NGUYỄN ĐĂNG ĐÀO

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

* ĐÀO THỊ THU GIANG, NGUYỄN THU THỦY & LÊ THỊ VÂN DUNG

Chính sách quản lý đất đai tại Australia và một số gợi ý cho Việt Nam

* VŨ THỊ MINH HIỀN

Công nghệ thông tin và xu hướng tái cấu trúc mô hình tổ chức doanh nghiệp

* TRƯƠNG MINH ĐỨC

Phương pháp đào tạo hiệu quả cho người lao động trong doanh nghiệp

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

* NGUYỄN HỒNG PHÚ

Giải pháp cho doanh nghiệp bất động sản nội địa

THÔNG TIN

* NGUYỄN MINH THẢO

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua Xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất