Tạp chí Quản lý kinh tế

SỐ 59 (THÁNG 3+4/2014)

27/05/2014 - 3816 lượt xem

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

* PHAN HUY ĐƯỜNG

Thực hiện cam kết hội nhập WTO trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn: chặng đường nhìn lại

* LƯU QUỐC HƯNG, NGUYỄN LIÊN HƯƠNG

Phát triển vận tải biển của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam: cơ hội và thách thức đang chờ phía trước

* NGÔ XUÂN QUYẾT

Định hướng hoạch định chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

* NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN, PHÙNG MINH THU THỦY

Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động: thực trạng và giải pháp

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

* NGUYỄN QUỐC DUY, TRẦN MẠNH LINH

Tăng cường kỹ năng nghề thực tế trong đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh

* NGUYỄN BẢO NGỌC

Thị trường và các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam: thực tiễn và một số dự báo

* VŨ TRỌNG NGHĨA, LÊ VĂN TUẤN, DƯƠNG CÔNG DOANH

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

* TRỊNH XUÂN VIỆT

Chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

* NGUYỄN ANH TUẤN

Thể chế kinh tế: tác động của cải cách đối với quả̉n lý nền kinh tế và hướng hoàn thiện ở Việt Nam

* NGUYỄN ĐĂNG THỦY

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng tư vấn, hỗ trợ về thuế

* NGUYỄN ANH TUẤN

Tiêu chí đánh giá sự gắn kết giữa phát triển kinh tế du lịch với  tăng cường quốc phòng - an ninh ở Khánh Hòa

* NGUYỄN MẠNH HẢI

Lao động việc làm khu vực phi chính thức ở Việt Nam: thực trạng và vấn đề

THÔNG TIN

* NGUYỄN THÙY LINH

Thực trạng chất lượng đào tạo của một số chương trình đại học bằng tiếng Anh ở Việt Nam

* NGUYỄN QUỐC TUẤN

Phát triển logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất