Tạp chí Quản lý kinh tế

SỐ 64 (Tháng 12/2014)

01/01/2015 - 3357 lượt xem

ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

* NGUYỄN ĐÌNH CUNG, PHAN ĐỨC HIẾU

Cải cách quy định giấy phép kinh doanh: 15 năm nhìn lại và kiến nghị

 

* LÊ NGỌC HÙNG

Từ đổi mới tư duy lý luận đến biến đổi cấu trúc kinh tế - xã hội ở Việt Nam

* LÊ XUÂN SANG

Cải cách, tái cơ cấu thị trường tài chính ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Thành tựu, vấn đề và một số giải pháp chính sách

* NGUYỄN TÚ ANH, NGUYỄN THU THỦY

Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam

CẢI CÁCH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

* PHẠM ĐỨC TRUNG

Nhìn lại chính sách phát triển doanh nghiệp 10 năm qua

* TRẦN KIM HÀO, NGUYỄN THỊ LUYẾN

Khung pháp luật điều chỉnh tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: 10 năm nhìn lại

* NGUYỄN MINH TÚ

Đổi mới quản lý kinh tế về hợp tác xã trong thời gian 10 năm qua

* TRẦN THỊ HỒNG MINH

Thúc đẩy ý chí kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế năng động

ĐỔI MỚI THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

* TRẦN KIM CHUNG

Thị trường bất động sản Việt Nam: Nhìn lại 10 năm để định hướng tương lai

* ĐINH TRỌNG THẮNG, NGUYỄN BÌNH NGUYÊN

Lãng phí trong chủ trương và thẩm định đầu tư công: nguyên nhân và định hướng giải pháp

* NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Sự chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2013

* TRẦN THU HƯƠNG, LÊ VIẾT THÁI

Liên kết vùng và định hướng liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam

* NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Mô hình quản trị cụm ngành công nghiệp và một số bài học cho Việt Nam

THÔNG TIN

* NGUYỄN KIM ANH, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Công tác thông tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học tại Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

 

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất