Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 75, Tháng 3+4/2016

24/06/2016 - 8349 lượt xem

Tạp chí Quản lý Kinh tế, Số 75 (Tháng3+4/2016)

STT

Tên bài

Tác giả

 
 

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

   

1

Đổi mới quản lý đầu tư công từ góc độ tiếp cận phân tích hệ thống

Trần Kim Chung

 

2

Tác động của đa dạng hóa thu nhập đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam

Đoàn Anh Tuấn

 

3

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư nội địa và tăng trưởng kinh tế tại việt nam

Đặng Văn Dân

 
 

4

ODA trong điều kiện mới: vấn đề đặt ra trong quản lý nợ công

Vũ Thị Tuyêt Mai

 
 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

   

5

Định hướng tăng trưởng xanh để kinh tế Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

Nguyễn Văn Thành

 

6

Tài chính cho giáo dục đại học:Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các trường đại học tự chủ ở Việt Nam

Đặng Thị Lệ Xuân

 

7

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh phú thọ giai đoạn 2005 – 2015: thực trạng và định hướng

Nguyễn Thị Kiều Nhung

 
 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

   

8

Mô hình sản xuất hiệu suất cao: Đặc điểm và vai trò nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Thanh Hồng

 

9

Xây dựng và vận dụng khung năng lực trong phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ khu vực hành chính công tại tỉnh hà nam

Mai Tiến Dũng

 

10

Rủi ro và quản lý rủi ro đối với các công ty phát điện trong thị trường phát điện cạnh tranh ở Việt Nam

Ngô Thế Thanh

 

11

Xác định “điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn” trong chuỗi cung ứng gia cầm cho thị trường hà nội

Phạm Thị Huyền, Nguyễn Bích Ngọc

 

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất