Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 76, Tháng 5+6/2016

21/09/2016 - 4622 lượt xem

Tạp chí Quản lý kinh tế Số 76 - Tháng 5+6/2016

STT

Tên bài

Tác giả

Trang

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

 

1

Nợ công và một số hệ luỵ với kinh tế vĩ mô Việt Nam

Nguyễn Đình Cung

3

2

Phát hành trái phiếu chính phủ quốc tế của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Đặng Văn Dân

14

3

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bán lẻ ở Việt Nam hiện nay

Vũ Thị Thanh Xuân

21

4

Liên kết  trong đổi mới khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp: một số mô hình lý thuyết và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Huyền

29

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

 

 

5

Phát triển xanh: Xu hướng toàn cầu và con đường phía trước của Việt Nam

Bùi Đức Tuân

37

6

Một số giải pháp hướng tới giảm nghèo đô thị bền vững ở Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Bình Minh

46

7

Giải pháp phát triển ngành kinh tế công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong điều kiện hội nhập quốc tế

Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Thị Thu Hương

54

 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 

 

8

Đăng ký Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động chuyển giao công nghệ của các đơn vị giáo dục đào tạo và nghiên cứu tại Việt Nam: Trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nộ

Hoàng Đình Phi

63

9

Tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp qua việc khai thác, phát huy “vốn xã hội”

Nguyễn Mạnh Quân, Tô Hoài Nam, Nguyễn Tuấn Hùng

75

10

Khối lượng giao dịch cổ phiếu khi doanh nghiệp công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Võ Xuân Vinh, Trịnh Tấn Lực

84

11

Doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa - Bước tiến quan trọng của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Bùi Kim Thúy

92

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất