Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 77, Tháng 7+8/2016

21/09/2016 - 8095 lượt xem

Tạp chí Quản lý kinh tế Số 77, Tháng 7+8/2016

STT

Tên bài

Tác giả

Trang

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

 

1

Thực trạng và vai trò doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các chuỗi giá trị nông sản: chè, lúa gạo, cá tra và tôm

Phạm Quốc Trị

3

2

Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp cho chăn nuôi của người nông dân

Nguyễn Bá Huân

18

3

Chi phí xăng dầu trong sản xuất của các ngành: phân tích bằng các bảng I/O

Đặng Huyền Linh
Nguyễn Quỳnh Trang

31

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

 

 

4

Tác động của các yếu tố tài chính đối với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam

Đào Lê Trang Anh, Hoàng Khánh, Phạm Văn Tuệ Nhã

38

5

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Trần Thị Ngọc Lan , Nguyễn Phượng Lê

50

 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 

 

6

Phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi ở tỉnh Thanh Hóa

Lê Thị Thủy, Nguyễn Trọng Xuân

62

7

Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hằng

70

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất