Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 79, Tháng 11+12/2016

10/03/2017 - 4662 lượt xem

Tạp chí Quản lý kinh tế Số 79, Tháng 11+12/2016

STT

Tên bài

Tác giả

Trang

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

 

1

Minh bạch báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập

HÀ THỊ THÚY VÂN

3

2

Năng lực doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và đề xuất

LÊ THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN QUỐC DUY

13

3

Một số đánh giá về chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

NGUYỄN HẢI THANH

26

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

 

 

4

Hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hải Dương

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

40

5

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn kinh tế và bài học cho tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam

TRẦN THỊ BÍCH TOÀN

51

 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 

 

6

Vận dụng tư duy marketing qua mô hình P-C-P nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại Đại học Kinh tế Quốc dân

PHẠM THỊ HUYỀN

62

7

Những cơ hội và thách thức của ngành mía đường Việt Nam khi tham gia vào cộng đồng kinh tế  ASEAN

NGUYỄN TIẾN DŨNG

73

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất