Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước
Cập nhật ngày: 16/03/2012, 11:55 SA - Số lần xem: 3821
Vấn đề lao động việc làm khu vực phi chính thức trong hội nhập kinh tế quốc tế

Mã số: KX.02.02/11-15

Thuộc chương trình: Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, số: 02/2012/HĐ-ĐTCT-KX.02/11-15 ngày 03/01/2012.

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Xuân Bá

Thời gian thực hiện: từ tháng
01/2012 đến tháng 12/2013

Đề tài đã nghiệm thu, đạt kết quả Xuất sắc.

Liên hệ:
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Email: Lexuanba@mpi.gov.vn

Ban Thư ký, quản lý:
TS. Nguyễn Mạnh Hải, Email: Nmhai@mpi.gov.vn

TS. Đặng Thị Thu Hoài, Email: Dangthuhoai@mpi.gov.vn

ThS. Hoàng Văn Cương , Email: CuongHgV@mpi.gov.vn

Liên kết website

Copyright 2012 by Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-38437461. Fax: 84-4-38456795. Email: tttl@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này