Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Cập nhật ngày: 17/06/2014, 3:56 CH - Số lần xem: 4619
Phòng ngừa và ứng phó với khủng hoảng tài chính: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Trưởng ban - Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Phòng ngừa và ứng phó với khủng hoảng tài chính: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học chính sách cho Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Lê Xuân Sang, Trưởng ban - Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này được thực hiện nhằm phòng ngừa, ứng phó với các dạng khủng hoảng tài chính (có thể) ở Việt Nam trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các loại hình, bản chất và nguyên nhân gây khủng hoảng; các cơ chế, biện pháp chính sách phòng ngừa và đối phó khủng hoảng tài chính ở một số nước và giải pháp phòng ngừa cho Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Nội dung: các loại hình khủng hoảng tài chính, các vấn đề phòng ngừa, đối phó khủng hoảng.

Thời gian: 1993-2014; giải pháp cho Việt Nam đến 2020.

Không gian: một số nước xảy ra khủng hoảng và Việt Nam.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng cách tiếp cận định tính; giới thiệu cac công cụ định lượng xác định xác suất khủng hoảng. Các công cụ nghiên cứu chủ yếu bao gồm: so sánh, tổng hợp và tham khảo ý kiến chuyên gia.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Một số vấn đề lý luận về khủng hoảng tài chính

Chương II. Kinh nghiệm quốc tế về ứng phó và phòng ngừa khủng hoảng tài chính

Chương III: Đánh giá rủi ro tài chính và khả năng khủng hoảng ở Việt Nam

Chương IV: Một số kiến nghị chính sách dành cho Việt Nam

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.

Liên kết website

Copyright 2012 by Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-38437461. Fax: 84-4-38456795. Email: tttl@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này