Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học
 
Chức năng, nhiệm vụ:
 

Hội đồng khoa học của Viện là tổ chức tư vấn giúp Viện trưởng trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong Viện. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận và phát biểu với Viện trưởng về:

1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của Viện, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;

2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước;

3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở;

4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của Viện;

5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Viện.

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.


 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ 2014-2017
 

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó viện trưởng

Phó chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng ban – Ban Chính sách dịch vụ công

Thư ký Hội đồng: TS. Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng ban - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý kinh tế

Các thành viên Hội đồng:

ThS. Nguyễn Kim Anh

TS. Nguyễn Tú Anh

ThS. Nguyễn Anh Dương

ThS. Phan Đức Hiếu

ThS. Trần Thị Thu Hương

ThS. Lưu Đức Khải

TS. Nguyễn Thị Luyến

PGS.TS. Trần Công Sách

TS. Đinh Trọng Thắng

TS. Trần Toàn Thắng

ThS. Phạm Đức Trung

Hội nghị cán bộ nghiên cứu nhiệm kỳ 2014 - 2017

 

 

Liên kết website

Copyright 2012 by Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-38437461. Fax: 84-4-38456795. Email: tttl@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này