Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

Điện thoại: +84 – 08044135

Chức năng, nhiệm vụ:

1.   Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô và dự  báo kinh tế vĩ mô;

2.   Nghiên cứu chính sách thương mại và các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại;

3.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế;

4.   Nghiên cứu chính sách phát triển thị trường tài chính và  hệ thống tài chính;

5.   Nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến chính sách kinh tế vĩ mô và hộ nhập kinh tế  quốc tế.

Lãnh đạo Ban:

Phó Trưởng ban Phụ trách: Ths. Nguyễn Anh Dương
      Email: aduong@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ths. Hoàng Văn Thành

- CN. Lê Mai Anh

- Ths. Đinh Thị Thu Hằng


- Ths. Phạm Thiên Hoàng


- TS. Lê Hương Linh


- Ths. Trịnh Quang Long


- Ths. Trần Bình Minh


- Ths. Nguyễn Hải Thanh

- Ths. Đỗ Thị Nhân Thiên

Liên kết website

Copyright 2012 by Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-38437461. Fax: 84-4-38456795. Email: tttl@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này