Ban Chính sách Đầu tư

Điện thoại: +84 - 08044131

Chức năng nhiệm vụ:

1.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về đầu tư;

2.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư công;

3.   Nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng vốn đầu tư xã hội;

4.   Nghiên cứu chế, chính sách về cơ cấu đầu tư;

5.   Nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến chính sách đầu tư.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban : TS. Đinh Trọng Thắng           Email: trongthang@mpi.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ths. Tạ Minh Thảo

- CN. Đào Xuân Tùng Anh

- TS. Trần Tiến Dũng

- Ths. Nguyễn Thị Huy


- CN. Nguyễn Thanh Huyền

- CN. Nguyễn Thị Hoa Ly

- CN. Phạm Phú Minh

- Ths. Nguyễn Văn Tùng

 

Liên kết website

Copyright 2012 by Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-38437461. Fax: 84-4-38456795. Email: tttl@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này