Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2023
TIÊU ĐIỂM TIN

Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2023

27/04/2021 - 1876 lượt xem

Sáng ngày 27/04/2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng khoa học Viện nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bàn phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2023. PGS.TS Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng CIEM, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Tiến sỹ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Viện trưởng CIEM, Lãnh đạo Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu, lãnh đạo Văn phòng  cùng toàn thể  cán bộ nghiên cứu của Viện.

Hội nghị đã lắng nghe PGS,TS Trần Kim Chung trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học Viện nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2023. Hoạt động khoa học của Viện giai đoạn 2017-2020 diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đôi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030, vì vậy các hoạt động khoa học của Viện trong giai đoạn này gắn liền với những vấn đề về đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công, cải cách DNNN, hệ thống ngân hàng, đơn vị sự nghiệp công lập, ngân sách nhà nước; đổi mới thể chế kinh tế; nghiên cứu các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, thương mại điện tử… tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh; đổi mới mô hình tăng trưởng v.v.

Đồng thời với việc tích cực đóng góp vào đánh giá, phản biện chính sách, làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, các hoạt động khoa học của Viện cũng đóng góp đáng kể vào truyền bá tri thức với tư cách là một cơ quan nghiên cứu ở tầm quốc gia thông qua phổ biến các công trình nghiên cứu có tính lý luận và ứng dụng cao. Thông qua các đề tài nghiên cứu sử dụng trực tiếp kinh phí khoa học của Nhà nước hay kinh phí từ các dự án hợp tác quốc tế, Viện đã tạo điều kiện cho các cán bộ nghiên cứu có cơ hội để tìm học và vận dụng kiến thức mới, tự nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập về khoa học, trong đó việc tiếp thu các kiến thức mới để vận dụng vào giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội ở Việt Nam là rất cần thiết. 

Toàn cảnh Hội nghị 

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Viện đã triển khai nhiều loại hình hoạt động khoa học khác nhau như thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học: đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở; hội thảo khoa học, hoạt động tạp chí, hoạt động thông tin khoa học, đào tạo tiến sỹ và chú trọng xây dựng tiềm lực khoa học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đánh giá và chỉ ra những đóng góp, ưu điểm và hạn chế của Hội đồng khoa học Viện giai đoạn 2017-2020 đồng thời đề ra các mục tiêu và phương hướng hoạt động cụ thể cho giai đoạn 2021-2023.

Cụ thể, Viện sẽ chú trọng đẩy mạnh đẩy mạnh mảng nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện, đáp ứng yêu cầu đề ra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, nâng chất lượng sản phẩm nghiên cứu, cung cấp nhiều tài liệu khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng chính sách của các cơ quan trên cả nước. Bên cạnh những nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội còn nghiên cứu những vấn đề cơ bản, dài hạn nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho xây dựng, hoàn thiện chính sách kinh tế trong giai đoạn 2021-2025.  Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Viện, khuyến khích cán bộ khoa học có năng lực đóng góp nhiều hơn cho hoạt động khoa học của Viện. 

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp của các cán bộ nghiên cứu cũng như thành viên Hội đồng khoa học về các nội dung trong báo cáo, bàn về mục tiêu, phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới. Các cán bộ đều nhất trí với nội dung và tinh thần của báo cáo tổng kết và thể hiện sự nghiên túc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm khoa học có chất lượng đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị đã bầu ra Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 13 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được chỉ định là Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Tiến sỹ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch và các thành viên Hội đồng khoa học của Viện nhiệm kỳ 2017-2020 đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời chúc mừng Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2021-2023; chỉ đạo các nội dung, phương hướng hoạt động khoa học của Viện trong thời gian tới và mong rằng, các cán bộ nghiên cứu không ngừng nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách và khẳng định thương hiệu của Viện.

Tập thể Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng khoa học 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu