Tiêu điểm tin

Đoàn đại biểu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham gia Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra ngày 29/3/2018.

30/03/2018 - 931 lượt xem

Theo chương trình công tác, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2017 của cơ quan. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã cử Đoàn đại biểu, do Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Tuệ Anh là trưởng đoàn, tham gia Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam; Các đồng chí đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, Ban thường vụ Công đoàn Bộ; Đại diện Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan và gần 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Các đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới và các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện như là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa vào các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Xây dựng Chương trình hành động thiết thực và nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã được bầu vào Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2018 - 2020.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tán thành Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị đã thống nhất bầu 09 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2018 - 2020, trong đó, đồng chí Nguyễn Kim Anh - giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - được bầu làm thành viên Ban thanh tra Nhân dân.
 
 
 
Ảnh: Phó viện trưởng Nguyễn Thị Tuệ Anh thay mặt Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận Cờ thi đua do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng.
 
 
Ảnh: Phó viện trưởng Nguyễn Thị Tuệ Anh thay mặt Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận Cờ thi đua cấp Bộ
 
Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương lao động hạng Nhì, Ba, Cờ thi đua cấp Bộ và các danh hiệu khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã vinh dự được trao tặng Cờ thi đua do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng và Cờ thi đua cấp Bộ để ghi nhận thành tích công tác và những đóng góp xuất sắc của Viện trong công cuộc cải cách và đổi mới đất nước.
 
 
Ảnh: Đoàn đại biểu của Viện tham dự Hội nghị
 
Nguồn: Trung tâm Thông tin tư liệu, CIEM.