Tin tức

Công bố "Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006"

Thời gian: ngày 23 tháng 4  năm 2007 Địa điểm: tại Hà Nội

20/04/2007

Thông báo buổi họp Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Thời gian: ngày 22 tháng 3 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/03/2007

Thông báo buổi họp về Đề cương chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2035

Thời gian: 8:30, ngày 12 tháng 2 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

09/02/2007

Thông báo buổi họp Hội đồng Khoa học lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006

Thời gian: ngày 30 tháng 1 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

26/01/2007

Thông báo buổi Hội thảo “Phương pháp luận làm đề cương đấu thầu nghiên cứu”

Thời gian: ngày 25 tháng 1 năm 2007 Địa điểm: Phòng họp nhà A - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

22/01/2007

Giới thiệu phiên bản mới Website và CSDL Toàn văn

Trong khuôn khổ Dự án CIEM – DANIDA, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi giới thiệu phiên bản mới Website CIEM và CSDL Toàn văn

28/11/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2006.

24/07/2006

Hội thảo: “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu”

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu” trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 7 năm 2006 tại CIEM.

17/07/2006

Hội thảo “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 15/6/2006 tại khách sạn Sofitel Plaza, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”.

16/06/2006