Tin tức

THÔNG BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN NCS Chu Minh Hội (11/07/2017)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Chu Minh Hội. Đề tài: “Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam”.

26/06/2017

Hội thảo "Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam: Kết quả và bài học kinh nghiệm”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), ngày 23/06/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam: Kết quả và bài học kinh nghiệm”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án chủ trì.

26/06/2017

Sinh hoạt khoa học Quý II/2017 “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”

Nhằm tăng cường trao đổi, thảo luận và cập nhật thông tin phục vụ nghiên cứu chính sách, ngày 21/06/2017, Hội đồng khoa học (HĐKH) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học Quý II/2017 với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”. Buổi sinh hoạt do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng, Chủ tịch HĐKH CIEM chủ trì.

22/06/2017

Tạp chí Quản lý Kinh tế tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017), Tạp chí Quản lý Kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa cán bộ Tạp chí, Hội đồng biên tập, Chi hội nhà báo Tạp chí Quản lý Kinh tế và cộng tác viên trong và ngoài Viện.

22/06/2017

Thông báo Hội thảo tổng kết Dự án: "Kết quả và bài học kinh nghiệm"

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (Dự án RCV), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án: "Kết quả và bài học kinh nghiệm". Hội thảo do TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

20/06/2017

Thông báo Sinh hoạt khoa học Quý II/2017 “Cách mạng công nghiệp lần thứ IV: Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”

Nhằm tăng cường trao đổi, thảo luận và cập thông tin phục vụ nghiên cứu chính sách, Hội đồng khoa học (HĐKH) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương sẽ tổ chức buổi sinh hoạt khoa học Quý II năm 2017. Buổi sinh hoạt sẽ trao đổi và thảo luận về Cách mạng công nghiệp lần thứ IV: Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Buổi sinh hoạt sẽ có sự tham gia, trình bày và thảo luận của TS.Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

20/06/2017

Hội thảo “Điều kiện kinh doanh 2017”

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), chiều ngày 15/06/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) giới thiệu Báo cáo “Điều kiện kinh doanh 2017”. Báo cáo thống kê, đánh giá, rà soát hiện trạng điều kiện kinh doanh hiện nay và các đề xuất kiến nghị. Hội thảo do ông Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

19/06/2017

Hội thảo “Cải thiện tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn: Yêu cầu và bước đi”

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (Dự án RCV), sáng ngày 15/06/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Cải thiện tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn: Yêu cầu và bước đi”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

18/06/2017

Hội thảo tham vấn: “Tổ chức thực hiện thực chất tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2017 - 2020”

Để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, ngày 14/06/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) tổ chức Hội thảo tham vấn: “Tổ chức thực hiện thực chất tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2017 - 2020”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

16/06/2017

Thông báo Hội thảo giới thiệu Báo cáo “Điều kiện kinh doanh 2017”

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay là 243 ngành nghề. Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương giới thiệu Báo cáo “Điều kiện kinh doanh 2017”. Báo cáo thống kê, đánh giá, rà soát hiện trạng điều kiện kinh doanh hiện nay và các đề xuất kiến nghị.

14/06/2017