Tin tức

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành, ngày 12/06/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho NCS Vũ Quỳnh, NCS Vũ Thanh Nguyên, NCS Trần Thị Thu Hương, NCS Đoàn Thị Hân và NCS Lưu Quốc Hưng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế.

13/06/2018

Hội thảo tham vấn Đề cương “Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” ( 08/06/2018)

Theo Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/04/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã xây dựng Đề cương cho nghiên cứu trên. Nhằm hoàn thiện Đề cương, chiều ngày 08/06/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo góp ý Đề cương “Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội thảo do ông Nguyễn Thế Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và một số cơ quan báo chí đến đưa tin.

12/06/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phan Minh Đức)

Đề tàiTạo động lực cho người lao động tại các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: Phan Minh Đức

11/06/2018

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

11/06/2018

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu “Tổng quan về đầu tư công sử dụng đất ở khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020” (08/06/2018)

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp châu Âu (EFI), sáng ngày 08/06/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo cuối cùng công bố  kết quả nghiên cứu về: "Tổng quan về đầu tư công sử dụng đất ở khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020" Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì và có sự tham dự của đại diện đến từ EFI, UNDP, UN-REDD, Văn phòng REDD+ Việt Nam,các Bộ ngành có liên quan, các chuyên gia và một số cơ quan báo chí đến đưa tin.

11/06/2018

Thông báo Hội thảo “Tổng quan về đầu tư công sử dụng đất ở khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp châu Âu (EFI), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo cuối cùng công bố các kết quả nghiên cứu về: "Tổng quan về đầu tư công sử dụng đất ở khu vực tây nguyên giai đoạn 2016-2020" của Đề tài: "Lập sơ đồ đầu tư sử dụng đất cho vùng Tây Nguyên".

06/06/2018

Thông báo Hội thảo góp ý Đề cương “Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Theo Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/04/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ: "Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" báo cáo Chính phủ trong năm 2018. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã xây dựng Đề cương. Nhằm hoàn thiện Đề cương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý Đề cương cho nhiệm vụ nêu trên.

06/06/2018

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam"

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, ngày 04/6/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội động đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017: “Hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam” do ThS. Hoàng Văn Cương - Nghiên cứu viên Ban Dịch vụ công làm chủ nhiệm đề tài.

05/06/2018

Hội thảo “Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo” (01/06/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ, ngày 01/06/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo”.

01/06/2018

Thông báo Hội thảo “Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo”

Trong khuôn khổ Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình AUS4REFORM) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo” của Chương trình AUS4REFORM.

28/05/2018