Tin tức

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN (NCS Phạm Thị Bảo Oanh)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Phạm Thị Bảo Oanh.

27/12/2017

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Thực hiện Công văn của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngày 25 tháng 12 năm 2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương(CIEM) tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng đối với đồng chí Trần Kim Chung.

26/12/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN (NCS Trần Thị Thu Hương)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Thị Thu Hương.

22/12/2017

Thông báo Kết quả điểm thi trình bày Đề án của các thí sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Căn cứ kết quả thi trình bày Đề án ngày 19 tháng 12 năm 2017 của kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban thông báo kết quả điểm thi trình bày Đề án của các thí sinh dự thi trình bày Đề án.

21/12/2017