Tin tức

Diễn đàn “Chính sách cạnh tranh quốc gia” (03/10/2017)

Trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô (Dự án GIZ), ngày 03/10/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tổ chức Diễn đàn “Chính sách cạnh tranh quốc gia”. Diễn đàn do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM và TS. Michael Krakowski - Cố vấn trưởng Dự án GIZ đồng chủ trì. Tham dự Diễn đàn có đại diện đến từ các Bộ, ngành có liên quan, các hiệp hội, viện, trường, các chuyên gia kinh tế cùng một số cơ quan báo chí đến đưa tin.

04/10/2017

Thông báo Diễn đàn “Chính sách cạnh tranh quốc gia”

Trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô (Dự án GIZ), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn “Chính sách cạnh tranh quốc gia”. Diễn đàn là cơ hội để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, hoạch định chính sách và các doanh nghiệp thảo luận, phân tích thực trạng cạnh tranh chính sách cạnh tranh hiện nay và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm nâng cao mức độ phát triển thị trường, mức độ cạnh tranh, góp phần nâng cao năng suất và vị thế năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

29/09/2017

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban năm 2017

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tuyển thí điểm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban năm 2017 (theo Quyết định số 1318/QĐ-BKHĐT, ngày 21/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương).

27/09/2017