Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo: “Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô”

Thời gian: 8:15, thứ năm, ngày 17 tháng 01 năm 2013 (đăng ký đại biểu từ 8:15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

15/01/2013

Hội thảo về “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học rút ra cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ hoạt động Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01.03/11-15, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15, do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

29/10/2012

Thông báo buổi Hội thảo về “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học rút ra cho Việt Nam” (ngày 26/10/2012, tại Hà Hội)

Thời gian: ngày 26 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Hội

22/10/2012

Hội thảo: “Các giải pháp đảm bảo an ninh tài chính – tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và bất ổn tài chính toàn cầu”

Trong Khuôn khổ hoạt động của Đề tài cấp Nhà nước “Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cầu”, mã số KX.01.02/11-15, thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15, do TS. Võ Trí Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì.

11/10/2012

Thông báo buổi Hội thảo "Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới"

Thời gian: 8:30, ngày 5 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

01/10/2012

Công bố luận án Tiến sĩ: "Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam"

Đề tài: "Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam"

31/08/2012

Báo cáo: "Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam"

Báo cáo "Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam"  được xuất bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

28/08/2012

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT HAI NĂM 2012 (KHOÁ 8)

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, ban hành theo Quyết định số 113/QĐ-QĐKTTW ngày 5/3/2012 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2012.

23/07/2012

Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2012 về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Thời gian: 14:00, thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2012 Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

17/07/2012