Tin tức

Tọa đàm “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội”

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nền tảng pháp lý đầu tiên cho việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp xã hội. Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ quan đăng ký kinh doanh hiểu rõ hơn việc thành lập, đăng ký, quản trị và hoạt động khác của doanh nghiệp xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam xây dựng cuốn sách Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội. Để hoàn thiện cuốn Cẩm nang, ngày 27/04/2017, CIEM tổ chức buổi Tọa đàm “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội”.

28/04/2017

Thông báo Hội thảo "Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Động lực cho cải cách"

Trong khuôn khổ Dự án RCV-CIEM, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo "Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Động lực cho cải cách". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì.

26/04/2017

Thông báo Tọa đàm “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội”

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nền tảng pháp lý đầu tiên cho việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp xã hội. Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ quan đăng ký kinh doanh hiểu rõ hơn việc thành lập, đăng ký, quản trị và hoạt động khác của doanh nghiệp xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam xây dựng cuốn sách Cẩm nang hướng dẫn hoạt động doanh nghiệp xã hội.

26/04/2017

Thông báo Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu: ““Chính thức hoá” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách”

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án "Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong”, một dự án cố vấn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực tư nhân do Chính phủ Úc và Ngân hàng Châu Á (ADB) đồng tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu: ““Chính thức hoá” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách”.

26/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam” Tác giả: Lưu Quốc Hưng Mã NCS: 62.159

26/04/2017

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham gia triển lãm Ngày hội Sách 2017: "Sách - Tri thức và Phát triển xã hội"

Chào mừng Ngày Sách Việt Nam - 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới - 23/4, ngày 20/4/2017, Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tham gia trưng bày triển lãm các ấn phẩm của Viện tại Ngày Hội Sách năm 2017 với chủ đề “Sách - Tri thức và Phát triển xã hội” do Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức tại số 31 Tràng Thi, Hà Nội.

24/04/2017

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế cạnh tranh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 394/QĐ-BKHĐT ngày 23/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội động đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016: “Hoàn thiện thể chế cạnh tranh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam” do ThS. Lê Minh Ngọc – Nghiên cứu viên Ban Thể chế kinh tế làm chủ nhiệm đề tài.

14/04/2017

Công bố điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2017

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 theo số lượng chỉ tiêu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.

11/04/2017

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng Hệ thống quản lý hành chính đất đai góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 396/QĐ-BKHĐT ngày 23/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội động đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016: “Nâng cao chất lượng Hệ thống quản lý hành chính đất đai góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam” do TS. Đinh Trọng Thắng – Trưởng ban Chính sách Đầu tư làm chủ nhiệm đề tài.

10/04/2017

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tăng trưởng năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Thực hiện Quyết định số 395/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội động đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016: “Tăng trưởng năng suất lao động nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” do ThS. Đinh Xuân Nghiêm làm chủ nhiệm đề tài.

31/03/2017