Tin tức

Tọa đàm: "Thực trang phân cấp quản lý ODA và hiệu quả sử dụng ODA từ góc độ tăng trưởng kinh tế"

Trong khuôn khổ Nghiên cứu “Phân cấp quản lý ODA ở Việt Nam: Chính sách và thực hiện ở địa phương” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phối hợp với Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức cuộc tọa đàm trình bày kết quả nghiên cứu phần 1 của Nghiên cứu nói trên với nội dung "Thực trạng chính sách phân cấp quản lý ODA và hiệu quả sử dụng ODA từ góc độ tăng trưởng kinh tế” ngày 1 tháng 6 năm 2007.

01/06/2007

Công bố "Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006"

Thời gian: ngày 23 tháng 4  năm 2007 Địa điểm: tại Hà Nội

20/04/2007

Thông báo buổi họp Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Thời gian: ngày 22 tháng 3 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/03/2007

Thông báo buổi họp về Đề cương chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2035

Thời gian: 8:30, ngày 12 tháng 2 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

09/02/2007

Thông báo buổi họp Hội đồng Khoa học lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006

Thời gian: ngày 30 tháng 1 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

26/01/2007

Thông báo buổi Hội thảo “Phương pháp luận làm đề cương đấu thầu nghiên cứu”

Thời gian: ngày 25 tháng 1 năm 2007 Địa điểm: Phòng họp nhà A - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

22/01/2007

Giới thiệu phiên bản mới Website và CSDL Toàn văn

Trong khuôn khổ Dự án CIEM – DANIDA, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi giới thiệu phiên bản mới Website CIEM và CSDL Toàn văn

28/11/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2006.

24/07/2006