Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo “Phương pháp luận làm đề cương đấu thầu nghiên cứu”

Thời gian: ngày 25 tháng 1 năm 2007 Địa điểm: Phòng họp nhà A - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

22/01/2007

Giới thiệu phiên bản mới Website và CSDL Toàn văn

Trong khuôn khổ Dự án CIEM – DANIDA, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi giới thiệu phiên bản mới Website CIEM và CSDL Toàn văn

28/11/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2006.

24/07/2006

Hội thảo: “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu”

Trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của DANIDA – CIEM, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức khóa học về “Giới thiệu về Mô hình Cân bằng tổng thể tính toán được : Lý thuyết và số liệu” trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 7 năm 2006 tại CIEM.

17/07/2006

Hội thảo “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 15/6/2006 tại khách sạn Sofitel Plaza, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam”.

16/06/2006

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân”

Ngày 15 tháng 6 năm 2006, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân” do ThS. Lưu Đức Khải, nghiên cứu viên chính, ban Chính sách Phát triển Nông thôn làm chủ nhiệm.

16/06/2006

Hội thảo: “Về các hình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”

Trong khuôn khổ dự án CIEM-GTZ về “Hỗ trợ cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam”, Trung tâm tư vấn quản lý và đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo: “Về cáchình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư” tại Thành phố Vinh, Nghệ An trong hai ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2006.

05/06/2006

Thông báo tuyển Công ty tư vấn và chuyên gia tư vấn

Văn phòng dự án CIEM-DANIDA, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tuyển (01) công ty tư vấn và (01) chuyên gia tư vấn

01/06/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Thái Bình

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 23 và ngày 24 tháng 5 năm 2006 tại Tỉnh Thái Bình.

25/05/2006

Hội thảo về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường"

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 24/5/2006, Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt nam”.

25/05/2006