Tin tức

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2007: “Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-BKH ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chiều ngày 4 tháng 1 năm 2008, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2007: “Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam”, do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Trưởng ban, Ban KHQL, làm chủ nhiệm đề tài.

04/01/2008

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu dự thảo Đề án "Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước về kinh tế"

Ngày 27/12/2007, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả dự thảo về “Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước về kinh tế”. Tên tiêu mục của Đề án này nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010.

28/12/2007

Bảo vệ đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường" (05/12/2007 - tại Hà Nội)

Đề tài: “Nghiên cứu cơ chế chính sách thúc đâỷ doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường”

06/12/2007

Tọa đàm: "Thực trang phân cấp quản lý ODA và hiệu quả sử dụng ODA từ góc độ tăng trưởng kinh tế"

Trong khuôn khổ Nghiên cứu “Phân cấp quản lý ODA ở Việt Nam: Chính sách và thực hiện ở địa phương” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phối hợp với Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức cuộc tọa đàm trình bày kết quả nghiên cứu phần 1 của Nghiên cứu nói trên với nội dung "Thực trạng chính sách phân cấp quản lý ODA và hiệu quả sử dụng ODA từ góc độ tăng trưởng kinh tế” ngày 1 tháng 6 năm 2007.

01/06/2007

Công bố "Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006"

Thời gian: ngày 23 tháng 4  năm 2007 Địa điểm: tại Hà Nội

20/04/2007

Thông báo buổi họp Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Thời gian: ngày 22 tháng 3 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/03/2007

Thông báo buổi họp về Đề cương chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2035

Thời gian: 8:30, ngày 12 tháng 2 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

09/02/2007

Thông báo buổi họp Hội đồng Khoa học lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006

Thời gian: ngày 30 tháng 1 năm 2007 Địa điểm: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

26/01/2007