Tin tức

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được Vinh danh trong Chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới"

Căn cứ vào Quyết định số 913/ QĐ-HĐBC ngày 09/05/2017 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận tập thể, cá nhân được vinh danh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) là 1 trong 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc đổi mới đất nước vinh dự được nhận Biểu tượng và Chứng nhận của Chương trình.

11/05/2017

Hội thảo góp ý cho Báo cáo mô tả dựa trên kết quả Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình 2016

Trong khuôn khổ hợp tác năm 2017, chiều ngày 04/05/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER) tổ chức Hội thảo góp ý cho Báo cáo mô tả dựa trên kết quả Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình 2016. Hội thảo được chủ trì bởi ThS. Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng CIEM.

05/05/2017

Hội thảo công bố Cuốn sách “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác năm 2017, ngày 04/05/2017, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER) tổ chức Hội thảo công bố Cuốn sách “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam”. Hội thảo được chủ trì bởi TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM.

05/05/2017

Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham gia Giải Thể thao MPI 2017 chào mừng ngày 30/4 và 1/5 do Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và ngày Quốc tế Lao động 1/5, được sự đồng ý và chỉ đạo của Lãnh đạo và Đảng ủy Viện, sự ủng hộ, khuyến khích và động viên của Lãnh đạo các đơn vị trong Viện, Công đoàn Viện đã triển khai Kế hoạch số 34/KH-CĐBKHĐT ngày 17/4/2017 về việc tổ chức các Giải Thể thao MPI 2017 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giải Thể thao MPI được tổ chức thường niên, với 5 môn thi đấu gồm có: Quần vợt, Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn và Kéo co.

03/05/2017

Thông báo Hội thảo góp ý cho Báo cáo mô tả dựa trên kết quả Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình 2016

Trong khuôn khổ hợp tác năm 2017, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER) tổ chức Hội thảo góp ý cho Báo cáo mô tả dựa trên kết quả Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình 2016. Hội thảo được chủ trì bởi TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

03/05/2017

Thông báo Hội thảo công bố Cuốn sách “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác năm 2017, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER) tổ chức Hội thảo công bố Cuốn sách “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam”. Hội thảo được chủ trì bởi TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

03/05/2017

Hội thảo "Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Động lực cho cải cách"

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV-CIEM), ngày 28/04/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo "Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Động lực cho cải cách". Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án RCV chủ trì.

03/05/2017

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu: ““Chính thức hoá” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách”

Trong khuôn khổ Dự án "Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong” (MBI), một dự án cố vấn nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực tư nhân do Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đồng tài trợ, ngày 28/04/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu: ““Chính thức hoá” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách”.

03/05/2017

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (KHÓA 13)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 tại Viện như sau:

28/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của Thành phố Hải Phòng” Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai Mã NCS: 62.150

28/04/2017