Tin tức

Thông báo buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho một số nghiên cứu chuyên sâu dựa trên kết quả điều tra Hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2012

Thời gian: 13:30, ngày 7 tháng 5 năm 2013 (đăng ký đại biểu từ 13:15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/05/2013

Thông báo buổi trình bày Nghiên cứu sâu dựa trên báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam: Kết quả điều tra năm 2011”

Thời gian: 9:15, ngày 8 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/05/2013

Thông báo tuyển tư vấn

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” (do SIDA (Thuỵ Điển) tài trợ) do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước nhằm phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện báo cáo “Kinh nghiệm mô hình Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tại doanh nghiệp của Trung Quốc và Bộ Doanh nghiệp nhà nước Indonesia và bài học cho Việt Nam”

18/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo: “Góp ý sửa đổi các quy định kinh tế trong Hiến pháp 1992"

Thời gian: 8:30, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

01/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới”

Thời gian: 8:30 - 11:30, thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2013 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza                1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội

01/04/2013

Thông báo buổi Hội thảo " Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập"

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 15 tháng 3 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

12/03/2013

Thông báo buổi Tọa đàm “Kinh doanh ở Việt Nam dưới góc nhìn của người Đức”

Thời gian: 9:00, thứ sáu, ngày 08 tháng 03 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

07/03/2013

Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

06/03/2013

Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

06/03/2013

Thông báo buổi Hội thảo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới”

Thời gian: 8:30 - 11:30, thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2013 Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza                17 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

27/02/2013