Tin tức

Kinh tế Việt Nam quý I năm 2020: Bối cảnh, kết quả và một số yêu cầu điều hành

Việt Nam bước vào năm 2020 với không ít kỳ vọng và hứng khởi – đặc biệt sau khi đạt được những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng trong năm 2019. Tuy vậy, những kỳ vọng và hứng khởi ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung ứng phó với những diễn biến nhanh và phức tạp của bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước trong quý I/2020, như diễn biến dịch nCoV/Covid-19, giá hàng hóa giảm trên thị trường thế giới, gia tăng rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu và một loạt động thái tài khóa – tiền tệ của các nền kinh tế chủ chốt, v.v. Ngay trong quý I/2020, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kịp thời đối với các Bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm phòng chống và dập dịch, bảo đảm sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2020.

08/04/2020