Tin tức

Mời tham dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thực hiện Chương trình công tác đảng năm 2020 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020”.

06/01/2020

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019, phương hướng và giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thực hiện theo Điều lệ Đảng công sản Việt Nam;

Căn cứ theo Khoản 6, Điều 22, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng;

Theo Công văn số 286-CV/ĐUBKHĐT và Hướng dẫn số 288-HD/ĐUBKHĐT của ngày 21/11/2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ kế hoạch và Đầu tư,

31/12/2019

Hội thảo: “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”

Nhằm triển khai nhiệm vụ số 185, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nghiên cứu và xây dựng “Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ngày 25/12/2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo: “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”. Hội thảo do Phó Viện trưởng Phan Đức Hiếu chủ trì.

26/12/2019

Mời tham dự Hội thảo: “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng “Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp” trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (nhiệm vụ số 185). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện đã xây dựng dự thảo Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư” (xin gửi kèm theo).

24/12/2019

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BKHĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020, chiều ngày 20/12/2019 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

 

23/12/2019

Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Hồng Minh là Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự buổi Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhằm kiện toàn lãnh đạo ở các đơn vị trong Bộ, ngày 4 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong Bộ. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì buổi lễ.

04/12/2019

Mời tham dự Hội thảo "Điều kiện kinh doanh và quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động: một số vấn đề và yêu cầu cải cách"

Trong khuôn khổ Chương trình "Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam" (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Điều kiện kinh doanh và quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động: một số vấn đề và yêu cầu cải cách".

03/12/2019

Mời tham dự Hội thảo chuyên đề về “Thực trạng chính sách công nghiệp và năng lực công nghệ của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao thực hiện đề tài “Phân tích năng lực công nghiệp của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam: gợi ý điều chỉnh chính sách công nghiệp nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình” thuộc Chương trình nghiên cứu do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Thực trạng chính sách công nghiệp và năng lực công nghệ của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam”. 

25/11/2019

Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam – Nhật Bản năm 2019 Tăng cường hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam thông qua thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Được sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Toshiba (TIFO), ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Trường Chính sách công – Đại học Tokyo tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam – Nhật Bản năm 2019 về “Tăng cường hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam thông qua thúc đẩy chuyển giao công nghệ”.

22/11/2019