Tin tức

Thông báo Kết quả điểm thi trình bày Đề án của các thí sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Căn cứ kết quả thi trình bày Đề án ngày 19 tháng 12 năm 2017 của kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Ban tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Ban thông báo kết quả điểm thi trình bày Đề án của các thí sinh dự thi trình bày Đề án.

21/12/2017