Tin tức

Thông báo Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2017 và triển vọng 2018: Vững bước cải cách” ngày 25 tháng 01 năm 2018.

Trong khuôn khổ Chương trình “Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2017 và triển vọng 2018: Vững bước cải cách”. Hội thảo tập trung đánh giá kết quả kinh tế- xã hội và cải cách thể chế kinh tế của Việt Nam năm 2017 và yêu cầu đặt ra trong năm 2018
Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018         
Địa điểm: Hội trường tầng 1 Nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
                 Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Trân trọng kính mời./.

24/01/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Phạm Thị Bảo Oanh.

27/12/2017

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Thực hiện Công văn của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngày 25 tháng 12 năm 2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương(CIEM) tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng đối với đồng chí Trần Kim Chung.

26/12/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Thị Thu Hương.

22/12/2017