Tin tức

Tọa đàm “Kinh tế chia sẻ” (15/10/2018)

Nối tiếp thành công của Hội thảo “Kinh tế chia sẻ: Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam” ngày 12 tháng 7 năm 2018, đồng thời để hoàn thiện Đề án Mô hình kinh tế chia sẻ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chiều ngày 15/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm “Kinh tế chia sẻ”. Buổi Toạ đàm do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì với sự tham gia của nhóm soạn thảo Đề àn và các chuyên gia kinh tế.

17/10/2018

Thông báo Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư” (17/10/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình “Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư”. Nội dung Hội thảo tập trung vào thực trạng kinh tế vĩ mô, ưu tiên cải cách, đầu tư nước ngoài và tiến triển của hội nhập kinh tế quốc tế. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Giám đốc Chương trình Aus4Reform chủ trì.

16/10/2018

Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam” (15/10/2018)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, sáng ngày 15/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

 

16/10/2018

Thông báo Tọa đàm: “Kinh tế chia sẻ” (15/10/2018)

Nối tiếp thành công của Hội thảo: “Kinh tế chia sẻ: Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam” do Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chủ trì ngày 12 tháng 7 năm 2018, đồng thời để phục vụ việc hoàn thiện Đề án Mô hình kinh tế chia sẻ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm: “Kinh tế chia sẻ” để trao đổi chuyên sâu với các chuyên gia về cách tiếp cận ngành và lợi ích của kinh tế chia sẻ trong một số lĩnh vực cụ thể.

15/10/2018

Thông báo Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam” (15/10/2017)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam”. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, hoạch định chính sách và đại diện các doanh nghiệp thảo luận về các hoạt động kinh tế chia sẻ hiện nay đang diễn ra, từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam.

12/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ 24/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đề tài: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng.

11/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Trần Quốc Hiếu 23/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Quốc Hiếu.

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”.

08/10/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Mai Bắc Mỹ)

Đề tài: “Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Họ và tên tác giả: Mai Bắc Mỹ

03/10/2018

Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” (24/9/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM), ngày 24 tháng 9 năm 2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”. Hội thảo do ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

 

25/09/2018

Thông báo Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” (24/9/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM), Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”. 

Thời gian: 13 giờ 30, thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018.

                 (Đăng ký đại biểu từ 13h00)
Địa điểm: Hội trường tầng 1 Nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời!

21/09/2018