Tin tức

Hội thảo “Rà soát, đánh giá chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Vấn đề kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiến nghị chính sách” (01/11/2018)

Để có cơ sở báo cáo, đánh giá chất lượng các quy định, cập nhật thực trạng và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật liên quan, ngày 01/11/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Vấn đề kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiến nghị chính sách”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án Aus4reform chủ trì.

02/11/2018

Toạ đàm tham vấn về “Mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia” (31/10/2018)

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao về việc xây dựng đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại công văn số 7130/VCPP-KGVX ngày 27/7/2018 và theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 31/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Tọa đàm tham vấn về “Mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia”. Buổi toạ đàm do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

01/11/2018

Thông báo Hội thảo “Môi trường kinh doanh ở Việt Nam: nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 19” (02/11/2018)

Trong 05 năm liên tiếp từ 2014-2018, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhằm tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Môi trường kinh doanh ở Việt Nam: nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 19”.

31/10/2018

Thông báo Hội thảo “Rà soát, đánh giá chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vấn đề kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiến nghị chính sách”

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là ưu tiên trọng tâm của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ yêu cầu về cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh; giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định và thủ tục về Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật là nội dung được nhiều cơ quan và doanh nghiệp quan tâm. Để có cơ sở báo cáo, đánh giá chất lượng các quy định, cập nhật thực trạng và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật liên quan, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vấn đề kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiến nghị chính sách”.

31/10/2018

Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp” (30/10/2018)

Nhằm thúc đẩy thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, ngày 30/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

30/10/2018

Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics: vấn đề và kiến nghị chính sách” (29/10/2018)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, ngày 29/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics: vấn đề và kiến nghị chính sách”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM và ông Michael Krakowski – Cố vấn trưởng, Giám đốc Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô và tăng trưởng xanh (GIZ) đồng chủ trì.

30/10/2018

Thông báo Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp” (30/10/2018)

Nhằm thúc đẩy thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô : Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp”

25/10/2018

Thông báo Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh trang ngành logistics: vấn đề và kiến nghị chính sách" (29/10/2018)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tổ chức Hội thảo“Nâng cao năng lực cạnh trang ngành logistics: vấn đề và kiến nghị chính sách”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm thảo luận về thực trạng hoạt động logistics ở Việt Nam hiện nay; nhận diện những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động logistics, từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

25/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Mai Bắc Mỹ 02/11/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Mai Bắc Mỹ.

Đề tài: Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

23/10/2018

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư” (17/10/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình “Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), ngày 17/10/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư”. Nội dung Hội thảo tập trung vào thực trạng kinh tế vĩ mô, ưu tiên cải cách, đầu tư nước ngoài và tiến triển của hội nhập kinh tế quốc tế. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Chương trình Aus4Reform chủ trì.

18/10/2018