Tin tức

Thông báo Hội thảo “Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp - Thực trạng và kiến nghị”

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã đưa ra nhiều giải pháp, chính sách nhằm cắt giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) được giao nhiệm vụ nghiên cứu về giảm chi phí của doanh nghiệp.

23/08/2017

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/ĐUBKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/ĐUVQL ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về tổ chức đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2017-2020;

22/08/2017

Đại hội Chi bộ Văn phòng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/ĐUBKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/ĐUVQL ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về tổ chức đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2017-2020;

15/08/2017

Hội thảo “Phát triển cụm công nghiệp ô tô trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, ngày 10/08/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Phát triển cụm công nghiệp ô tô trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ các Bộ, ngành có liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp, các nhà sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô tại Việt Nam, các chuyên gia và một số cơ quan thông tấn, báo chí đến đưa tin.

12/08/2017

Hội nghị toàn thể đảng viên xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện kế hoạch số 143-KH/ĐUBKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng quy hoạch cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch số 39-KH/ĐUVQL ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ngày 9 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Viện chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên lấy để lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2020 – 2020. Tham dự Hội nghị là toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Hội nghị do đồng chí Trần Kim Chung – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì.

10/08/2017

Thông báo Hội thảo “Phát triển cụm công nghiệp ô tô trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Phát triển cụm công nghiệp ô tô trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”. Mục đích của Hội thảo là thảo luận về vai trò của cụm ngành đối với phát triển công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô nói chung, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển các cụm công nghiệp ô tô của một số quốc gia, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị cho Việt Nam.

08/08/2017

Đại hội Chi bộ ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/ĐUBKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/ĐUVQL ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về tổ chức đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2017-2020;

 

08/08/2017

THÔNG BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN NCS Phan Thị Thuỳ Linh (12/08/2017)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Phan Thị Thuỳ Linh. Đề tài: “Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn tại Việt Nam”

01/08/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Đoàn Thị Hân)

Đề tài luận án: “Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam”

01/08/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Phan Thị Thuỳ Linh)

Đề tài luận án: “Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn tại Việt Nam”

06/07/2017