Tin tức

Thông báo Hội thảo “Cải thiện tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn: Yêu cầu và bước đi”

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (Dự án RCV), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Cải thiện tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn: Yêu cầu và bước đi”.

14/06/2017

Thông báo Hội thảo tham vấn: “Tổ chức thực hiện thực chất tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2017 - 2020”

Để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Dự án RCV tổ chức Hội thảo tham vấn: “Tổ chức thực hiện thực chất tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2017 - 2020”.

13/06/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Lưu Quốc Hưng)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Lưu Quốc Hưng. Đề tài: “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam”.

09/06/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Lê Thanh Sơn)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Lê Thanh Sơn.

06/06/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thanh Mai)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Mai.

01/06/2017

Toạ đàm giới thiệu Cuốn sách “Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á”

Ngày 29/05/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu Cuốn sách “Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á” do GS. Fukunari Kimura và TS. Lili Yan Ing (ERIA) làm chủ biên. Tọa đàm do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh - Phó Viện trưởng CIEM chủ trì. Các diễn giả tham gia trình bày tại buổi Tọa đàm gồm có GS. Fukunari Kimura - Kinh tế trưởng của ERIA và TS. Võ Trí Thành - Chuyên gia kinh tế của CIEM.

30/05/2017

Thông báo Tọa đàm giới thiệu Cuốn sách “Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ chức buổi tọa đàm và giới thiệu Cuốn sách “Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á” do GS. Fukunari Kimura và TS. Lili Yan Ing (ERIA) chủ biên. Tọa đàm do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì. Các diễn giả tham gia trình bày tại buổi Tọa đàm gồm có GS. Fukunari Kimura - Kinh tế trưởng của ERIA và TS. Võ Trí Thành - Chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

26/05/2017

Tọa đàm khoa học “Khung chính sách cạnh tranh quốc gia Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực canh tranh Việt Nam” (Dự án RCV), ngày 25/05/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm khoa học “Khung chính sách cạnh tranh quốc gia Việt Nam”. Tọa đàm do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án chủ trì.

25/05/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Chu Minh Hội)

Đề tài luận án: “Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam”

16/05/2017