Hoạt động
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hạ Thị Thu Thủy

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Hạ Thị Thu Thủy                     Mã NCS: 62.181

Ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 9 31 01 05

28/01/2022

Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 17/01/2022, Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Đinh Khánh Lê.

19/01/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hưng

                                         CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng     Mã NCS: 62.190

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

18/01/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng

   CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Tác động của thị trường vốn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp phi tài chính đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hạn chế tài chính

Tác giả: Nguyễn Hoàng Tùng             Mã NCS: 62.238

Ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 9 31 01 05

18/01/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngô Xuân Quyết

Đề tài luận án: Nghèo đa chiều ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc: trường hợp tỉnh Lào Cai

Tác giả: Ngô Xuân Quyết              Mã NCS: 62.170

Ngành: Kinh tế phát triển                Mã số: 9 31 01 05Tóa

11/01/2022

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2021

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2021

30/12/2021

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo tham vấn Nghiên cứu “Hoàn thiện nền kinh tế thị trường Việt Nam” và tham gia Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn Nghiên cứu “Hoàn thiện nền kinh tế thị trường Việt Nam” trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/ Tăng trưởng xanh (GIZ). Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội thảo do TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì.

30/12/2021

Lễ trao bằng tiến sĩ đợt 2 năm 2021 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Sáng ngày 23/12/2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức buổi Lễ trao bằng tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh của Viện.

24/12/2021

Đặt lại bài toán nới room ngoại tại Ngân hàng Thương mại

Nới room ngoại tại Ngân hàng Thương mại (NHTM) là cần thiết, song phải đảm bảo hài hòa lợi ích, nhu cầu của các nhà đầu tư với yêu cầu quản lý nhà nước

14/12/2021