Hoạt động
Hoạt động

Hội thảo “Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến: Thực trạng, bất cập và giải pháp”

Thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, ngày 20/9/2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo “Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến: Thực trạng, bất cập và giải pháp”.

 

21/09/2019

Mời tham dự Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu: "Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021-2030".

Nhằm kiến nghị giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; trong khuôn khổ Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu: "Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021-2030".
 

20/09/2019

Hội thảo “Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và kiến nghị” (18/9/2019)

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Dự thảo Bộ Luật có 162 điều được sửa đổi, 29 điều được bổ sung, bãi bỏ 49 điều so với Bộ Luật Lao động hiện hành, và đang trong giai đoạn hoàn thiện, xin ý kiến rộng rãi để trình Quốc hội dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.

 

19/09/2019

Hội thảo Công bố báo cáo nghiên cứu “Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020”.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, ngày 17/9/2019, trong khuôn khổ Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020”.

 

19/09/2019

Mời tham dự Hội thảo"Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến: Thực trạng, bất cập và giải pháp "

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến: Thực trạng, bất cập và giải pháp”. Mục đích của Hội thảo nhằm cập nhật, đánh giá tác động của các chính sách hiện hành đến phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản; thảo luận làm rõ thực trạng và bất cập, hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách đầu tư, KHCN, thuế, tín dụng, chuyển giao công nghệ, chính sách hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến nông, thủy sản cũng như những bất cập về cơ chế phối hợp, tổ chức triển khai chính sách hiện hành nêu trên; từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược Công nghiệp hóa.

18/09/2019

Hội thảo “Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”

Sáng ngày 13/9/2019, Ngân hàng Thế giới và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn với chủ đề “Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”. Hội thảo có sự tham gia và thảo luận của các chuyên gia kinh tế đầu ngành của Việt Nam.

 

17/09/2019

Mời tham dự Hội thảo “Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và kiến nghị”.

Sau hơn 5 năm thi hành, Bộ luật Lao động (năm 2012) đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn; và do đó cần được sửa đổi, bổ sung. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao chủ trì xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và đang trong giai đoạn hoàn thiện, xin ý kiến rộng rãi để trình Quốc hội. Bên cạnh những điểm mới, tiến bộ, Dự thảo còn nhiều nội dung bất cập, gây tranh cãi.

 

16/09/2019

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020”

Kính gửi các Anh/chị,
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thế tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

16/09/2019

Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hoạt động Vui trung thu 2019 cho các cháu là con cán bộ của Viện.

Hòa chung không khí Chào mừng năm học mới 2019 – 2020 và vui Tết trung thu trên khắp cả nước, được sự đồng ý của Lãnh đạo và Đảng ủy Viện,ngày 8/9/2019, Ban Chấp hành công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chi đoàn thanh niên Viện tổ chức cho các cháu là con cán bộ –của Viện đi tham quan, dã ngoại tại Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

 

11/09/2019

“Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”

Ngày 13/9/2019, Ngân hàng Thế giới và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn với chủ đề “Thúc đẩy đô thị hóa để thu hẹp khoảng cách phát triển: Vai trò của đô thị hóa trong thập kỷ tới”. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng thế giới sẽ trình bày những kết quả ban đầu của nghiên cứu về quá trình đô thị hóa của Việt Nam, những thách thức phía trước và gợi ý chính sách về con đường đô thị hóa mới. Hội thảo cũng sẽ có sự tham gia thảo luận của các chuyên gia kinh tế đầu ngành của Việt Nam.

11/09/2019