Hoạt động
Hoạt động

Hội thảo: "Vai trò của báo chí trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy phát triển lành mạnh Khu vực kinh tế tư nhân - Kinh nghiệm Trung Quốc"

Hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức trong khuôn khổ Dự án VIE 01/012 “Trao đổi bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển kinh tế Việt Nam – Trung Quốc” trong 2 ngày, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 năm 2004.

06/08/2004

Họp mặt doanh nhân trong nước lần thứ tư "Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nhân trong nước trong thời gian qua"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Quản lý‎ Kinh tế Trung ương và Quỹ Hỗ trợ phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Hà Nội, Viện NCQLKTTW đã tổ chức cuộc họp mặt doanh nhân trong nước với chủ đề “Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nhân trong nước thời gian qua” tại Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định vào ngày 3 tháng 8 năm 2004.

04/08/2004

Thông báo buổi Hội thảo "Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách quy định kinh doanh và hoàn thiện Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam"

Hội thảo "Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách quy định kinh doanh và hoàn thiện Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam". 1. Ngày 11 tháng 8 năm 2004 tại Tp. Hồ Chí Minh 2. Ngày 20 tháng 8 năm 2004 tại Tp. Đà Nẵng

02/08/2004

Tọa đàm "Phát triển thị trường khoa học công nghệ: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án "Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung quốc" (VIE 01/012), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức Toạ đàm về "Phát triển Thị trường Khoa học và Công nghệ: Kinh nghiệm của Trung quốc và Việt Nam" tại Hà nội. Toạ đàm đã diễn ra trong hai ngày, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7 năm 2004, với sự tham dự của chuyên gia Trung quốc, giáo sư Jinglun Han, giảng viên trường Kinh doanh quốc tế, Đại học Tổng hợp Nam Kinh cùng với các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các đại biểu thuộc các doanh nghiệp, các hiệp hội và các trường đại học của Việt Nam.

30/07/2004

Hội thảo "Đánh giá kết quả 9 năm thi hành Luật Khuyến khich đầu tư trong nước và đề xuất một số nội dung của Luật Đầu tư chung tại Việt Nam"

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa CIEM và UNDP, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo “Đánh giá 9 năm thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước” vào ngày 23 tháng 7 năm 2004.

23/07/2004

Toạ đàm Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách các quy định kinh doanh

Ngày 15 tháng 7 năm 2004, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Toạ đàm Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cải cách các quy định kinh doanh. Diễn giả của buổi tọa đàm là ông Raymond Mallon - chuyên gia tư vấn của dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt nam (VNCI), với sự giúp đỡ kỹ thuật của các chuyên gia của Viện NCQLKTTW.

16/07/2004

Tọa đàm: " Cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu biến động"

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Tọa đàm: " Cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu biến động" vào ngày 24 tháng 5 năm 2004. Diễn giả của buổi tọa đàm là ông Michael Fairbanks. Ông đã tư vấn cho chính phủ nhiều nước ở châu Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á và Trung Đông lựa chọn những quyết định chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu luôn thay đổi.

25/05/2004

Hội thảo: "Đánh giá tác động kinh tế của Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2003"

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Dự án Hỗ trợ thúc đẩy thương mại (STAR) do Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Tại hội thảo, ông Steve Parker, giám đốc Dự án trình bày Báo cáo Cập nhật thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2003, do giáo sư James Riedel, chuyên gia của dự án và ông Steve Parker chuẩn bị với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vào ngày 21 tháng 5 năm 2004

21/05/2004

Toạ đàm “Tại sao các tỉnh phía Bắc không tăng trưởng nhanh hơn ?”

Trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Chương trình hỗ trợ phát triển Liên hiệp quốc Hà Nội phối hợp tổ chức tọa đàm “Tại sao các tỉnh phía Bắc không tăng trưởng nhanh hơn?”. Mục tiêu của Tọa đàm nhằm trao đổi, thu thập ý kiến góp phần nâng cao chất lượng Báo cáo về tình hình phát triển của bốn tỉnh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh) từ năm 2000, do Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương phối hợp cùng chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Giáo sư David Dapice, đại học Harvard thực hiện nghiên cứu vào ngày 19 tháng 5 năm 2004.

20/05/2004

Hội thảo “Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển cơ sở hạ tầng”

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi Hội thảo “Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển cơ sở hạ tầng” vào ngày 18 tháng 5 năm 2004. Báo cáo của TS. Phạm Mạnh Dũng - Vụ trưởng Vụ pháp chế - MPI: về tình hình thực hiện nghị định 77/CP và kiến nghị các giải pháp nhằm đa dạng hoá hình thức huy động vốn đầu tư trong nước cho phát triển kết cấu hạ tầng: nhận thức về mục đích, tính chất của các dự án BOT chưa thống nhất và không phù hợp với thông lệ, lĩnh vực và hình thức huy động vốn chưa đa dạng, đối tượng tham gia thực hiện còn hạn chế; quy chế huy độngvà góp vốn còn thiếu tính khả thi. Khi xây dựng quy chế mới về khuyến khích đầu tư trong nước cho phát triển kết cấu hạ tầng cần đa dạng hoá hình thức huy động vốn, khuyến khích các đối tượng tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức, áp dụng rộng rãi cơ chế đấu thầu..

19/05/2004