Thông tin - Tư liệu
Thông tin - Tư liệu

Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022

Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam năm 2021 vẫn có một số kết quả khá tích cực. Việc giữ được đà tăng trưởng dương ở mức 2,58% trong năm 2021 là rất quan trọng khi mà chúng ta mới chỉ chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021...

 

06/01/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 12.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 12.2021

05/01/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 11.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 11.2021

01/12/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 9 - 10.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 9 - 10.2021

01/11/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8 - 2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8 - 2021

06/09/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 6 - 2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 6 - 2021

05/07/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 5.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 5.2021

01/06/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 4.2021

Thông báo thư mục tài liệu mới tháng 4.2021

04/05/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 3.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 3.2021

02/04/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 1 - 2.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 1 - 2.2021

01/03/2021