Thông tin - Tư liệu
Thông tin - Tư liệu

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

Cách đây 76 năm, ngày 9/11/1946 là thời khắc lịch sử trọng đại, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I thông qua...

09/11/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 4 -2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 4 -2022

03/06/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 3 - 2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 3 - 2022

27/04/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 2.2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 2.2022

04/03/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 1 -2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 1 -2022

08/02/2022

Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022

Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam năm 2021 vẫn có một số kết quả khá tích cực. Việc giữ được đà tăng trưởng dương ở mức 2,58% trong năm 2021 là rất quan trọng khi mà chúng ta mới chỉ chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021...

 

06/01/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 12.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 12.2021

05/01/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 11.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 11.2021

01/12/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 9 - 10.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 9 - 10.2021

01/11/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8 - 2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8 - 2021

06/09/2021