Xuất bản phẩm

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Tác giả: Trần Kim Hào, Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên) Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

18/06/2015

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2014

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

01/04/2015

Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13, Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

26/02/2015

Hình thành, phát triển và quản lý tập đoàn kinh tế: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Tác giả: TS. Trần Kim Hào - KS. Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên) Nhà Xuất bản Hồng Đức, 2014

26/02/2015

Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý III năm 2014

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM  Nhà Xuất bản Tài chính, 2014

26/02/2015

Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013

Cuốn sách này giới thiệu thông tin thu thập được từ cuộc Điều tra Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lần thứ năm. Kết quả thu được từ các vòng điều tra trước, đặc biệt là vòng điều tra năm 2005, 2007, 2009 và 2011 đã khuyến khích Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Viện Khoa học lao động và các vấn đề xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA), Khoa Kinh tế (DoE) thuộc Trường Đại học tổng hợp Copenhagen với sự hỗ trợ của Đại Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam lên kế hoạch và thực hiện một cuộc điều tra tiếp theo vào năm 2013.

12/11/2014

Báo cáo năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam - Kết quả điều tra năm 2013

Báo cáo tóm tắt thông tin từ cuộc Điều tra về Năng lực cạnh tranh và Công nghệ tại Việt Nam (TCS) năm 2013 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Tổng cục Thống kê (TCTK) và Nhóm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (DERG) thuộc Khoa Kinh tế (DoE), Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch phối hợp thực hiện. Số liệu thu thập được trong báo cáo cùng số liệu từ các vòng điều tra trước và các vòng điều tra trong tương lai sẽ giúp các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về thực trạng công nghệ, năng suất và lợi nhuận của khu vực kinh tế tư nhân đang lớn mạnh dần ở Việt Nam. Báo cáo chỉ cung cấp cho độc giả những điểm chính, đặc trưng trong bộ số liệu. Vì báo cáo sẽ không giới thiệu toàn bộ thông tin thu thập được trong vòng khảo sát năm 2013, các nhà nghiên cứu và độc giả quan tâm nên tham khảo bảng hỏi được sử dụng cho cuộc điều tra để nhìn nhận một cách đầy đủ các vấn đề được đề cập đến trong bộ số liệu.

12/11/2014

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản

Tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

15/10/2014

Thị trường tài chính Việt Nam trong tiến trình cải cách, hội nhập: Thành tựu, hạn chế và định hướng đến năm 2020

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trình, TS. Võ Trí Thành, TS. Lê Xuân Sang (đồng chủ biên) Nhà xuất bản Tài chính, 2010

06/09/2014

Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng

Tác giả: TS. Võ Trí Thành, TS. Lê Xuân Sang (đồng chủ biên) và các cộng sự Nhà xuất bản Trí Thức.

05/09/2014