Xuất bản phẩm

SOCIAL ENTERPRISE IN VIET NAM

SOCIAL ENTERPRISE IN VIET NAM

01/04/2019

Hội nhập CPTPP trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng những chiến lược, kế hoạch hành động riêng biệt để tận dụng cơ hội và xử lý thách thức từ CPTPP và CMCN 4.0 sẽ không giúp mang lại hiệu quả cao nhất cho Việt Nam. Nguyên nhân là do rủi ro về trùng lắp chi phí cho các hoạt động tương tự, rủi ro về độ vênh, thậm chí đối chọi giữa các chính sách trong cùng ngành, lĩnh vực, v.v… nếu không có sự điều phối, kết hợp ngay từ trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động. Với góc nhìn ấy, bài viết này đặt lại vấn đề thực hiện hiệu quả hiệp định CPTPP của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Cụ thể, bài viết tập trung vào một số nội dung cam kết trong CPTPP có liên quan trực tiếp đến việc tận dụng cơ hội và xử lý thách thức từ CMCN 4.0.

19/12/2018

Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào Công nghiệp 4.0 tại châu Á: Kinh nghiệm và hàm ý chính sách

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) còn khá e dè trong việc tiếp cận và áp dụng các nâng cấp CN 4.0 do nhiều nguyên nhân, như thiếu vốn, thiếu khả năng tiếp cận các công nghệ hiện đại, và thiếu nhận thức và hiểu biết về các chiến lược liên quan. Trong hoàn cảnh này, nhiều doanh nghiệp dệt may lúng túng, không biết nên bắt đầu và chuẩn bị ra sao cho CN 4.0.

10/12/2018

Xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Bài viết này tổng quan xu hướng thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành nông nghiệp của thế giới, nhất là vai trò của các Chính phủ trong xu hướng này. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam để có thể tận dụng tốt nhất những ưu việt mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này có thể mang lại cho ngành nông nghiệp.

05/12/2018

Phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu lại nền kinh tế trong điều kiện CMCN 4.0

Cơ cấu lại nền kinh tế đã và đang là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện mở cửa nền kinh tế ngày càng sâu rộng trong điều kiện CMCN 4.0 (CMCN 4.0) đang cho thấy ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chững lại. Kinh tế tư nhân được đánh giá sẽ là một trong những động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong những năm tới

05/12/2018

Đổi mới phương thức hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị cho Việt Nam

Hỗ trợ tín dụng là một trong những chính sách quan trọng trong khuyến khích, hỗ trợ đối với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với những bất lợi trong tiếp cận nguồn lực cho phát triển kinh doanh từ nguyên nhân là do những đặc điểm về quy mô mang đến. Do đó, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hỗ trợ cho DNNVV nói chung và hỗ trợ tín dụng đối với khu vực DNNVV nói riêng trở thành một công cụ chính sách quan trọng để giúp khu vực này tồn tại và phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Nghiên cứu phân tích về hỗ trợ tín dụng hướng tới mục tiêu đặt ra bằng cách đánh giá tác động tổng hợp của cả các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp tới khả năng tiếp cận tín dụng của DNNVV.

30/11/2018

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế chia sẻ: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Mô hình và các hoạt động của nền kinh tế chia sẻ đã xuất hiện khá lâu trên thế giới, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay nó mới có những bước phát triển đột phá nhờ thành tựu phát triển của khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, nó được coi là yếu tố cốt cõi của nền kinh tế số. Tại Việt Nam, thời gian gần đây, thuật ngữ “nền kinh tế chia sẻ” được đưa ra bàn luận trên nhiều diễn đàn. Quyết nghị tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01/2018, Chính phủ đã thống nhất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề nội dung về mô hình kinh tế chia sẻ, kinh nghiệm quản lý trong nền kinh tế chia sẻ từ một số quốc gia điển hình và đưa ra một số kiến nghị nhằm tận dụng lợi ích của mô hình kinh tế hiện đại này tại Việt Nam.

30/11/2018